TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"mine" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "mine" po angielsku

my
mine

obrazek do "my" po polsku
przymiotnik
 1. mój
  Hey, this is my pen. (Hej, to jest mój długopis.)
  He is my friend. (On jest moim przyjacielem.)
  If your mobile phone is broken, I will lend you mine. (Jeśli twój telefon komórkowy jest zepsuty, pożyczę ci swój.)
  This book is mine. (Ta książka jest moja.)
  Kate is a very good friend of mine. (Kasia jest moją bardzo dobrą przyjaciółką.)
  "My" używamy przed rzeczownikami. "Mine" używamy, gdy rzeczownik, którego dotyczy, nie występuje w zdaniu, bądź występuje w innej części zdania.
  zobacz także: I

mine ****

obrazek do "mine" po polsku Open Pit Mine
rzeczownik
 1. kopalnia [policzalny]
  This idea was a real gold mine. (Ten pomysł był prawdziwą kopalnią złota.)
  Working in a mine is dangerous. (Praca w kopalni jest niebezpieczna.)
 2. mina (rodzaj broni) [policzalny]
  The military detonated all those old mines. (Wojsko wysadziło wszystkie te stare miny.)
  My children found an old mine in the forest. (Moje dzieci znalazły starą minę w lesie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. kopać, wydobywać, eksploatować
  There are still some resources left to mine. (Jest jeszcze trochę surowców, które możemy wydobyć.)
  The government didn't allow for the company to mine gold. (Rząd nie zgodził się, aby firma wydobywała złoto.)
 2. minować, zakładać miny
  We need to mine this area so that they can't pass. (Musimy zaminować ten obszar, żeby oni nie mogli przejść.)
  They mined the forest in my town and now I'm scared to go there. (Zaminowali las w moim mieście i teraz boję się tam chodzić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.