PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"kopać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kopać" po polsku

kopać

obrazek do "kick" po polsku obrazek do "dig" po polsku
czasownik
 1. kick ***
  • kopać (nogą) [przechodni/nieprzechodni]
   The boy kicked the ball. (Chłopiec kopnął piłkę.)
   He kicked the empty bottle into the bushes. (On kopnął pustą butelkę w krzaki.)
  • wierzgać nogami, kopać (o niemowlęciu) [przechodni/nieprzechodni]
   My baby was constantly kicking. (Moje niemowlę wciąż wierzgało nogami.)
   My little sister kicks everyone. (Moja mała siostra wszystkich kopie.)
 2. dig ***
  • kopać, wykopać (np. dziurę) [przechodni/nieprzechodni]
   A dog dug a hole in our garden. (Pies wykopał dziurę w naszym ogrodzie.)
   Let's dig a hole in the sand and put a bottle of water there. (Wykopmy dziurę w piasku i włóżmy tam butelkę z wodą.)
 3. mine ****
  • kopać, wydobywać, eksploatować
   There are still some resources left to mine. (Jest jeszcze trochę surowców, które możemy wydobyć.)
   The government didn't allow for the company to mine gold. (Rząd nie zgodził się, aby firma wydobywała złoto.)
 4. boot ***
  • kopnąć, kopać, butować potocznie [przechodni]
   He booted the couch in anger, and broke his toe. (On kopnął tapczan w wściekłości, i złamał palec u nogi.)
   Don't boot my dog! (Nie kop mojego psa!)
 5. fish ****
  • szukać, kopać (np. w torebce) potocznie [nieprzechodni]
   If your phone is not on the table, fish in my bag. (Jeśli twojego telefonu nie ma na stole, szukaj w mojej torbie.)
   "I can't find my wallet!" "Fish in the drawer." ("Nie mogę znaleźć portfela!" "Poszukaj w szufladzie.")
 6. delve
  • grzebać (np. w kieszeni), kopać (w poszukiwaniu czegoś)
   He delved into his pockets and found two coins. (On pogrzebał w kieszeni i znalazł dwie monety.)
 7. grub
 8. dig down
  • kopać (np. dziurę w ziemi)
   link synonim: burrow
phrasal verb
 1. dig into something
  • kopać (np. w czyjejś przeszłości)
   The detectives are digging into his past. (Detektywi kopią w jego przeszłości.)
idiom
 1. put hair on one's chest
  • kopać, być mocnym (o alkoholu)
   Have a shot of that stuff. Man, that will put hair on your chest! (Spróbuj shota tego czegoś. Człowieku, ale to kopie!)
czasownik
 1. hammer , **
  • kopnąć, uderzyć (np. piłkę) potocznie
   I hammered the ball and it landed on the balcony. (Kopnąłem piłkę i wylądowała na balkonie.)

"kopać" — Słownik kolokacji angielskich

dig down kolokacja
 1. dig czasownik + down particle = kopać (np. dziurę w ziemi)
  Silna kolokacja

  I credit our players because they dug down in a tough situation.

  Podobne kolokacje: