"bury" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bury" po angielsku

bury ***

obrazek do "bury" po polsku
czasownik
 1. pochować, pogrzebać (o zmarłej osobie) [przechodni]
  Many Polish soldiers were buried at Monte Cassino. (Wielu polskich żołnierzy zostało pochowanych na Monte Cassino.)
  At which cemetery did you bury your grandmother? (Na którym cmentarzu pochowaliście swoją babcię?)
 2. zakopać (np. skarb w ziemi) [przechodni]
  They buried a chest of gold under that tree. (Oni zakopali skrzynię złota pod tamtym drzewem.)
  We have to bury our jewellery, it is not safe to keep it in the house. (Musimy zakopać naszą biżuterię, to nie jest bezpieczne, żeby trzymać ją w domu.)
  I buried a bone in the garden and my dog started to pick it. (Zakopałam w ogrodzie kość i mój pies zaczął grzebać w ziemi.)
 3. pogrzebać, zagrzebać (np. pod śniegiem, pod lawiną) [przechodni]
  An avalanche buried a group of tourists. (Lawina pogrzebała grupę turystów.)
  Some snow fell off the roof and buried my dog. (Trochę śniegu spadło z dachu i zagrzebało mojego psa.)
 4. ukrywać, chować (np. okulary pod stosem papierów) [przechodni]
  I'm looking for my glasses, did you bury them under a pile of papers again? (Szukam moich okularów, czy znowu schowałeś je pod stosem papierów?)
  When I came in his room, he buried something under the books. (Kiedy wszedłem do jego pokoju, ukrył coś pod książkami.)
 5. puszczać w niepamięć, pogrzebać (np. wspomnienia) [przechodni]
  Let's bury our argument and never mention it again. (Puśćmy w niepamięć naszą kłótnię i już nigdy o niej nie wspominajmy.)
  I buried these memories. (Pogrzebałem te wspomnienia.)
  You have to bury all your memories of that man. (Musisz pogrzebać wszystkie swoje wspomnienia o tym mężczyźnie.)
  zobacz także: long-buried
 6. zatapiać (np. nóż, zęby w cieście) [przechodni]
  He tried to bury the knife in a block of butter but it was frozen. (On próbował zatopić nóż w kostce masła, ale była zamarznięta.)
  She buried her teeth in the cake and ate a huge piece. (Ona zatopiła zęby w cieście i zjadła ogromny kawałek.)
 7. ukrywać (np. informację, fakt w większym dokumencie) [przechodni]
  The police buried the evidence. (Policja ukryła dowody.)
  That company buries all inconvenient facts somewhere in the files. (Ta firma ukrywa wszystkie niewygodne fakty gdzieś w dokumentach.)
 8. stracić ukochaną osobę, która umiera [przechodni]
  I buried my beloved grandfather. (Straciłem mojego ukochanego dziadka.)
  It is always hard to bury someone. (Zawsze ciężko jest stracić kogoś, kto umiera.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"bury" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bury" po polsku

bury

przymiotnik
 1. drab

Powiązane zwroty — "bury"

rzeczownik