"cmentarz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cmentarz" po polsku — Słownik angielsko-polski

cmentarz

obrazek do "cemetery" po polsku obrazek do "graveyard" po polsku graveyard Full Article graveyard Picture of Graveyard - Free obrazek do "churchyard" po polsku
rzeczownik
 1. cemetery **   [COUNTABLE]
  Do you normally walk alone in a cemetery at night? (Często chodzisz sama po cmentarzu nocą?)
  The family invites you to join them at the cemetery. (Rodzina zaprasza, by towarzyszyć jej na cmentarzu.)
  He's buried at Harbor cemetery, not too far from my parents. (On jest pochowany na cmentarzu Harbor, niedaleko moich rodziców.)
  link synonim: graveyard
 2. graveyard  
  When was the last time you been to a graveyard? (Kiedy ostatnio byłeś na cmentarzu?)
  Somebody killed him and left him on the graveyard. (Ktoś go zabił i zostawił na cmentarzu.)
  link synonim: cemetery
 3. churchyard
  • cmentarz (przy kościele)
   The place was as lonely as a churchyard. (Miejsce było tak osamotnione jak cmentarz.)
 4. burial ground
 5. cement city  
 6. burying ground , burying place
 7. God's Acre   British English
 8. boneyard   slang
 9. bone orchard   slang
 10. bone factory   slang
idiom
 1. marble city , także: marble orchard  

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "cmentarz"

rzeczownik
przymiotnik
cmentarny = cemetery +1 znaczenie

"cmentarz" — Słownik kolokacji angielskich

burial ground kolokacja
 1. burial rzeczownik + ground rzeczownik = cmentarz, cmentarzysko
  Bardzo silna kolokacja

  The burial ground must have been to the north and east of the church.

  Podobne kolokacje: