"bezbarwny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bezbarwny" po polsku

bezbarwny

Through Crystal Clear Blue Grupa Azoty - Group's offer - Chemicals - Liquid ammonia
przymiotnik
 1. clear *****
  • przezroczysty, przejrzysty, bezbarwny
   The water in the lake was very clear. (Woda w jeziorze była bardzo przejrzysta.)
   That white wine is almost as clear as water. (To białe wino jest prawie tak przejrzyste, jak woda.)
   link synonim: transparent
 2. colourless British English , colorless American English
  • bezbarwny (np. ciecz, gaz)
   Water is a colourless liquid. (Woda jest bezbarwną cieczą.)
  • bezbarwny (mający mało intensywną barwę, matowy, blady lub szary)
   The look in his colourless eyes gave me the creeps. (Spojrzenie jego bezbarwnych oczu przyprawiło mnie o dreszcze.)
 3. bland
  • bezbarwny (np. głos, charakter)
 4. drab
 5. lacklustre British English , lackluster American English
 6. pallid
 7. insipid
 8. vapid
 9. toneless
 10. achromatous  
 11. achromic  
 12. untinged  
 13. achromous  
 14. uncoloured British English , uncolored American English  
 15. achromatic
 16. flaggy
 1. colourless British English , colorless American English
  • bezbarwny (nudny, mało interesujący)
   The movie was so colorless that I fell asleep. (Ten film był tak bezbarwny, że zasnąłem.)

powered by  eTutor logo