"excavation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "excavation" po angielsku

excavation *

rzeczownik
  1. kopanie, rozkopanie, drążenie, przekopywanie [policzalny lub niepoliczalny]
    The excessive excavation has made the mines unstable. (Nadmierne drążenie sprawiło, że kopalnia stała się niestabilna.)
  2. wykop, rozkop, prace wykopaliskowe [policzalny lub niepoliczalny]
    The excavation site was at Wandal Mountain near Harbin. (Miejsce wykopalisk znajdowało się w Górach Wandal niedaleko Harbinu.)
    They found this vase during the excavation in Greece. (Oni znaleźli tę wazę w czasie prac wykopaliskowych w Grecji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.