"skopać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skopać kogoś" po polsku

czasownik
  1. bomb ***
    • położyć, skopać (np. sprawdzian, egzamin)  AmE potocznie [przechodni/nieprzechodni]
      I bombed this test, there's no way I will pass. (Skopałem ten test, nie ma mowy, żebym zdał.)
      I didn't write a single word, I bombed that exam. (Nie napisałem ani słowa, położyłem ten egzamin.)

skopać kogoś

idiom
  1. put the boot in somebody