PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"podkopać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podkopać" po polsku

podkopać

czasownik
 1. undercut
 2. eviscerate
czasownik
 1. undermine **
  • podważać (np. autorytet), podkopywać (np. zaufanie do kogoś), nadszarpywać (np. zdrowie) [przechodni]
   He was punished because he undermined his teacher's authority. (On został ukarany, ponieważ podważył autorytet swojego nauczyciela.)
   Hard physical work undermined his health. (Ciężka fizyczna praca nadszarpnęła jego zdrowie.)
   link synonim: undercut
 2. erode *
 3. sap