"undermine" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "undermine" po angielsku

undermine **

czasownik
 1. podważać (np. autorytet), podkopywać (np. zaufanie do kogoś), nadszarpywać (np. zdrowie) [przechodni]
  He was punished because he undermined his teacher's authority. (On został ukarany, ponieważ podważył autorytet swojego nauczyciela.)
  Hard physical work undermined his health. (Ciężka fizyczna praca nadszarpnęła jego zdrowie.)
  link synonim: undercut
 2. podkopywać (np. fundamenty) [przechodni]
 3. podmywać (gdy rzeka podmywa ląd) [przechodni]
  The river is undermining the road. (Rzeka podmywa drogę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo