BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"undermine one's efforts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podważać czyjś wysiłki
  1. undermine czasownik + effort rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They also say the law is undermining efforts by companies to police themselves.

powered by  eTutor logo