"resist efforts" — Słownik kolokacji angielskich

resist efforts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciw się wysiłkom
  1. resist czasownik + effort rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But state officials and others have resisted efforts to change the design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo