"resist pressure" — Słownik kolokacji angielskich

resist pressure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciw się naciskowi
  1. resist czasownik + pressure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "But if he gets the job, it will actually help him resist the pressure."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo