"oppose efforts" — Słownik kolokacji angielskich

oppose efforts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciw się wysiłkom
  1. oppose czasownik + effort rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By the time health care reform became a major issue again in 2010-2012, the organization opposed such efforts.