"oppose abortion" — Słownik kolokacji angielskich

oppose abortion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciw się przerwaniu ciąży
  1. oppose czasownik + abortion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has strong union support, but also opposes gun control and abortion.