"podkopywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podkopywać" po polsku

podkopywać

czasownik
 1. undermine **
  • podważać (np. autorytet), podkopywać (np. zaufanie do kogoś), nadszarpywać (np. zdrowie) [przechodni]
   He was punished because he undermined his teacher's authority. (On został ukarany, ponieważ podważył autorytet swojego nauczyciela.)
   Hard physical work undermined his health. (Ciężka fizyczna praca nadszarpnęła jego zdrowie.)
   link synonim: undercut
  • podkopywać (np. fundamenty) [przechodni]
 2. erode *
 3. sap
 4. undercut
 5. eviscerate

Powiązane zwroty — "podkopywać"

rzeczownik
kopacz = placekicker +1 znaczenie
podkopywanie = undermining +4 znaczenia
inne

powered by  eTutor logo