KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"ograniczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ograniczać" po polsku

ograniczać

czasownik
 1. limit ****
  • limitować, ograniczać [przechodni]
   Try to limit phone usage at work. (Spróbuj ograniczyć używanie telefonu w pracy.)
   If you limit your daily calorie intake, you will lose weight. (Jeżeli zmniejszysz dziennie spożycie kalorii, to schudniesz.)
 2. restrict **
  • ograniczać (np. czyjeś prawa, wolność) [przechodni]
   These regulations seriously restrict the rights of the minorities living in this country. (Te przepisy poważnie ograniczają prawa mniejszości żyjących w tym państwie.)
  • ograniczać, wyznaczać limit [przechodni]
   She restricted my pocket money to 5 pounds a week. (Ona ograniczyła moje kieszonkowe do 5 funtów tygodniowo.)
  • ograniczać, utrudniać
   The adoption of these regulations will restrict illegal immigration. (Przyjęcie tych przepisów ograniczy nielegalną imigrację.)
   link synonimy: hinder, cramp
 3. confine **   [przechodni]
  In the previous job I was confined to doing only one thing. (W poprzedniej pracy byłem ograniczony do robienia tylko jednej rzeczy.)
 4. curb **
  • ograniczać (np. wydatki, podatki)
   We have to curb our expenses or else we will go bankrupt. (Musimy ograniczyć nasze wydatki, bo inaczej zbankrutujemy.)
 5. cabin **
 6. hinder *
 7. constrain *
  • zahamowywać, ograniczać [przechodni]
   The company's activities are constrained by legal regulations. (Działalność firmy jest ograniczona regulacjami prawnymi.)
 8. erode *
 9. stint *
  • ograniczać, limitować (coś)
   He spends money without stint. (On wydaje pieniądze bez ograniczeń.)
 10. restrain *
 11. interfere **
 12. hamstring
 13. ration
  • ograniczać (np. papierosy), limitować (np. oglądanie telewizji)
   He had to ration cigarettes to preserve his health. (On musiał ograniczyć papierosy, żeby zachować swoje zdrowie.)
 14. curtail
 15. imprison *  
 16. cramp
 17. shackle
 18. scant
 19. circumscribe
 20. enclose * , także: inclose   [przechodni]
 21. corset
 22. delimit , także: delimitate
 23. scrimp
  • ograniczać (wydatki), ciułać (pieniądze)
 24. straiten
 25. astrict   oficjalnie
 26. straightjacket , straitjacket  
phrasal verb
 1. cut back *
  • redukować (np. zatrudnienie), ograniczać (np. wydatki), zmniejszać (np. produkcję)
   He cut back calories in order to lose weight. (On ograniczył kalorie, aby schudnąć.)
 2. cut down *  
  This will allow us to cut down the costs of the European institutions and avoid wasting time and money. (Pozwoli to nam na ograniczenie kosztów instytucji europejskich oraz na uniknięcie marnotrawstwa czasu i pieniędzy.)
 3. crack down on something
 4. hedge about , hedge around
 1. go steady on something BrE , go easy on something AmE , go easy with something

Powiązane zwroty — "ograniczać"

rzeczownik
granica = line +13 znaczeń
ograniczenie = limit +13 znaczeń
przymiotnik
ograniczony = limited +13 znaczeń
graniczny = terminal +1 znaczenie
czasownik
phrasal verb
inne

"ograniczać" — Słownik kolokacji angielskich

cut back kolokacja
 1. cut czasownik + back particle = redukować (np. zatrudnienie), ograniczać (np. wydatki), zmniejszać (np. produkcję)
  Bardzo silna kolokacja

  That means many women with young children in school will have to cut back the number of kids they care for.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo