eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"cap" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cap" po angielsku

cap ***

obrazek do "cap" po polsku Amazon.com : SWIM CAP FOR LONG HAIR, Olympian Swimming Caps ... obrazek do "cap" po polsku
rzeczownik
 1. czapka (np. z daszkiem) [policzalny]
  Jake took off his cap. (Jake ściągnął czapkę.)
  It's raining, wear a cap. (Pada deszcz, załóż czapkę z daszkiem.)
  A cap protects my head from the sun. (Czapka z daszkiem chroni moją głowę przed słońcem.)
 2. czepek (np. pływacki) [policzalny]
  You have to wear a cap at this swimming pool. (Musisz mieć ubrany czepek na tym basenie.)
  Girls with long hair should swim in caps. (Dziewczyny z długimi włosami powinny pływać w czepkach.)
  He's wearing a cap and swimming goggles. (On ma na sobie czepek i okulary do pływania.)
 3. czepek (nakrycie głowy noszone dawniej przez kobiety) [policzalny]
  Ladies always wore caps in the 19th century. (Panie zawsze nosiły czepki w XIX wieku.)
  This painting depicts a woman in a traditional cap. (Ten obraz przedstawia kobietę w tradycyjnym czepku.)
 4. nakrętka, zakrętka (np. od tubki pasty do zębów) [policzalny]
  Where's the cap from that bottle? (Gdzie jest zakrętka od tej butelki?)
  I can't unscrew this cap. (Nie potrafię odkręcić tej nakrętki.)
  link synonim: top
 5. granica, szczyt (np. wydatków)
  5000 dollars for a sofa is a cap of our expenses. (5000 dolarów za sofę to szczyt naszych wydatków.)
 6. reprezentowanie swojego kraju  BrE [policzalny]
 7. reprezentant swojego kraju  BrE [policzalny]
  A British cap won a gold medal in the competition. (Brytyjski reprezentant wygrał złoty medal w zawodach.)
  This year we won't see any Polish caps. (W tym roku nie zobaczymy żadnych reprezentantów Polski.)
 8. kapiszon
  Caps fire loudly. (Kapiszony głośno strzelają.)
  May dad has a cap in the left drawer of his desk. (Mój tata ma kapiszon w lewej szufladzie biurka.)
  A cap went off under my feet. (Kapiszon wybuchł pod moimi stopami.)
 9. kapturek maciczny (mechaniczny środek antykoncepcyjny dla kobiet)  BrE potocznie [policzalny]
  A gynecologist advised my wife to use a cap. (Ginekolog doradził mojej żonie, żeby używała kapturka macicznego.)
  I have considered using a cap but it is expensive. (Rozważałam używanie kapturka macicznego, ale jest to drogie.)
  link synonim: Dutch cap
  zobacz także: diaphragm

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. być pokrytym, być przykrytym, pokrywać, przykrywać (np. śniegiem)
  The snow capped our rooftop. (Śnieg pokrył nasz dach.)
  The mountain tops are capped with snow. (Szczyty gór są pokryte śniegiem.)
  After an hour of searching, I found my car capped with snow. (Po godzinie poszukiwania, znalazłam mój samochód przykryty śniegiem.)
 2. ograniczać wydatki
  My husband told me we should cap. (Mój mąż powiedział mi, że powinniśmy ograniczyć wydatki.)
  She is a spoiled girl and doesn't know how to cap. (Ona jest rozpuszczoną dziewczyną i nie wie jak ograniczać wydatki.)
 3. prześcigać, przebijać (np. dobry lub zły wynik)
  He capped my best result. (On przebił mój najlepszy wynik.)
  You can't beat my joke. (Nie jesteś w stanie przebić mojego kawału.)
 4. wybierać do reprezentacji narodowej  BrE
  Tom was capped for the Polish national team. (Tom został wybrany do polskiej reprezentacji narodowej.)
 5. zakładać koronę na zęba
  The dentist capped the tooth. (Dentysta założył koronę na zęba.)
  I can't afford to cap my teeth. (Nie stać mnie, aby założyć na zęby koronę.)
 6. kłamać, mówić nieprawdę, ściemniać  AmE slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Crown cork - Wikipedia
rzeczownik
 1. kapsel
  Jake collects caps from bottles. (Jake zbiera kapsle z butelek.)
  What is written on the crown cap? (Co jest napisane na kapslu?)

pileus
mushroom cap , także: cap ***

rzeczownik
Liczba mnoga: pilei
 1. kapelusz grzyba
rzeczownik
 1. wielka litera, duża litera (skrót)
  My boyfriend is always writing me in caps., which is very annoying. (Mój chłopak zawsze do mnie pisze dużymi literami, co jest bardzo wkurzające.)
  The important information was written in caps. (Ważne informacje były napisane wielkimi literami.)
  zobacz także: capital letter
rzeczownik
 1. kataboliczny aktywator białka
rzeczownik
 1. wspólna polityka rolna (Unii Europejskiej), WPR
rzeczownik
 1. acetyloftalan celulozy (do powlekania tabletek)
rzeczownik
 1. pozaszpitalne zapalenie płuc
przymiotnik
 1. Wspólna Polityka Rolna

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "cap"

rzeczownik
recap , recapitulation oficjalnie = streszczenie (wykładu), podsumowanie (dyskusji), rekapitulacja (głównych zagadnień czegoś) +1 znaczenie
capper = zwieńczenie, dodatek +2 znaczenia
end cap , end-cap = cokół (metalowe zakończenie cylindrycznego bezpiecznika elektrycznego stosowanego np. w samochodach) +1 znaczenie
frequency capping , capping = capping (wprowadzenie limitu wyświetleń reklamy przez pojedynczego użytkownika) +5 znaczeń
drop cap = inicjał (wyróżniająca się wielkością lub stylem pierwsza litera akapitu)
cap pistol = straszak (pistolet)
przymiotnik
czasownik
recap = streszczać (wykład), podsumowywać (dyskusję), rekapitulować (główne zagadnienia czegoś)
inne
phrasal verb
cap off = zakończyć (coś czymś)
przysłówek
cap-a-pie = od stóp do głów, całkowicie (np. uzbrojony, ubrany)
idiom
kolokacje
Zobacz także: cap of invisibilityuncap

"cap" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cap" po polsku

Powiązane zwroty — "cap"

rzeczownik