"crown cork" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "crown cork" po angielsku — Słownik polsko-angielski

crown cork
crown cap
cap ***

Crown cork - Wikipedia
rzeczownik
 1. kapsel
  Jake collects caps from bottles. (Jake zbiera kapsle z butelek.)
  What is written on the crown cap? (Co jest napisane na kapslu?)

"crown cork" — Słownik kolokacji angielskich

Crown Cork kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Korona Korek
 1. crown rzeczownik + cork rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Among advancers was the Crown Cork and Seal Company, a packaging manufacturer.

  Podobne kolokacje: