Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"bania" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bania" po polsku

bania

rzeczownik
 1. coconut * , także: cocoanut
 2. nut **
  • łeb, bania, czacha slang [COUNTABLE]
   He has a huge nut, I don't know where he buys his caps. (On ma ogromny łeb, nie wiem, gdzie kupuje sobie czapki.)
   My nut hurts. I need a painkiller. (Czacha mnie boli. Potrzebuję środka przeciwbólowego.)
 3. belfry
 4. melon
 5. gourd
 6. nob
 7. chump
 8. banya
 9. skull cap
 10. capernoitie Scottish English , cappernoity British English
 11. crumpet
This Is What Modern Christians Really Fear Most
czasownik
 1. fear ****
  • bać się, lękać się [TRANSITIVE]
   My dog won't bite you, don't fear it. (Mój pies cię nie ugryzie, nie bój się go.)
   My neighbour is really scary - all children fear him. (Mój sąsiad jest naprawdę straszny - wszystkie dzieci się go boją.)
   Don't fear anything, my friend, we're safe. (Nie lękaj się niczego, przyajcielu, jesteśmy bezpieczni.)
   Don't fear the sea, our ship is solid. (Nie lękaj się morza, nasz statek jest solidny.)
   zobacz także: afraid, frightened
 2. be scared *
 3. dread literary *
  • bać się, lękać się
   I dread the thought of leaving her helpless and alone. (Lękam się na myśl o zostawieniu jej bezbronnej i samotnej.)
   She dreads that she will lose him. (Ona boi się, że go utraci.)
   The actress dreaded the interview. (Aktorka obawiała się wywiadu.)
 4. befret
 1. be afraid *** , także: 'fraid
  • bać się, obawiać się
   Don't be afraid of me. (Nie bój się mnie.)
   Many people are afraid of their death. (Wielu ludzi obawia się swojej śmierci.)
idiom
 1. get cold feet informal , have cold feet informal
  • bać się, mieć pietra
   He's having cold feet about our journey to Brazil. (On boi się naszej podróży do Brazylii.)
   My friend wants me to try paragliding but I get cold feet. (Mój przyjaciel chce, żebym spróbował paralotniarstwa, ale mam pietra.)
 1. be nervous of something  
 2. be scared of something   [TRANSITIVE]
  She's scared of spiders. (Ona boi się pająków.)
  When I was younger I was scared of basements. (Gdy byłem młodszy, bałem się piwnic.)

Powiązane zwroty — "bania"

rzeczownik
bańka = can +4 znaczenia
przymiotnik
bojaźliwy = shy +16 znaczeń

powered by  eTutor logo