PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"podsumowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podsumowanie" po polsku

podsumowanie

obrazek do "summary" po polsku
rzeczownik
 1. summary **
  • podsumowanie, streszczenie [policzalny]
   Susan, can you get the summary of today's meeting ready by five? (Susan, czy możesz przygotować streszczenie dzisiejszego spotkania na piątą?)
   It's not the entire report, it's just a summary. (To nie jest całe sprawozdanie, to tylko streszczenie.)
   I'm working on a summary of this document. (Pracuję nad streszczeniem tego dokumentu.)
 2. résumé
  • streszczenie, podsumowanie
   I need a résumé of yesterday's meeting. (Potrzebuję streszczenia wczorajszego spotkania.)
 3. rundown  
 4. summation
 5. recap , recapitulation oficjalnie
  • streszczenie (wykładu), podsumowanie (dyskusji), rekapitulacja (głównych zagadnień czegoś)
  • podsumowanie, skrót (poprzednich wydarzeń, poprzedniego odcinka serialu, itp.)
   Here's a recap of what happened last week! (Oto podsumowanie tego, co wydarzyło się w poprzednim tygodniu!)
   It is nice to get a recap of what's going on. (Miło jest otrzymać skrót tego, co się dzieje.)
 6. round-up , także: roundup
 7. wrap-up
 8. summing-up
 9. summating  
 10. recapping
 11. encapsulating
 12. summarisation BrE , summarization AmE  
 13. aperçu
  • zarys, podsumowanie
   Jest to słowo zapożyczone z języka francuskiego.
czasownik
 1. summarise BrE , summarize AmE *   [przechodni/nieprzechodni]
  She summarized his speech with one brief sentence. (Ona podsumowała jego przemówienie jednym krótkim zdaniem.)
  I've spent all day summarizing these financial reports. (Spędziłem cały dzień podsumowując te raporty finansowe.)
  Summarize your work experience on your CV. (Podsumuj swoje doświadczenie zawodowe w swoim CV.)
  link synonim: sum up something
 2. encapsulate , encapsule
rzeczownik
 1. summate  
phrasal verb
 1. sum up something * , sum something up  
  To sum up, we've had a very productive year. (Podsumowując, mieliśmy bardzo produktywny rok.)
  It's time to sum up our meeting and call it a day. (Czas na podsumowanie naszego spotkania i zakończenie pracy.)
  This document sums up the company's activity over the past decade. (Ten dokument podsumowuje działalność firmy w ciągu ostatnich dziesięciu lat.)
  link synonim: summarise
czasownik
 1. capsule *
 2. recap
 3. perorate
phrasal verb
 1. sum up *
 2. go over **