ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"skrót" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skrót" po polsku

skrót

rzeczownik
 1. shortcut ,
  • skrót (np. na pulpicie komputera)
   Do you want to create a shortcut on your desktop? (Czy chcesz utworzyć skrót na pulpicie?)
 2. digest
  • skrót, streszczenie
   I read the digest at the back cover and I didn't like it. (Przeczytałam skrót na tylnej okładce i mi się nie spodobał.)
 3. abstract **
  • streszczenie, skrót, abstrakt
   I prepared an abstract of the conference for you. (Przygotowałem skrót konferencji dla ciebie.)
   Students were asked to write an abstract of their favourite book. (Uczniowie zostali poproszeni o napisanie streszczenia ich ulubionej książki.)
   How much time would it take you to write this abstract? (Ile czasu potrzebowałbyś, żeby napisać to streszczenie?)
 4. abbreviation , abbr (skrót) , abbrev (skrót)
  • skrót (skrócona nazwa)
   "PL" is an international abbreviation for Poland. ("PL" to międzynarodowy skrót oznaczający Polskę.)
   He uses many abbreviations for different marketing strategies and it is difficult to understand him. (On używa wielu skrótów na rozmaite strategie marketingowe i trudno jest go zrozumieć.)
   What does this abbreviation stand for? (Co kryje się za tym skrótem?)
 5. shorthand
 6. epitome
 7. byway  
 8. cut *****
  • skrót (część nagrania) [policzalny]
   They are airing a cut, which is half an hour shorter than the original version of the movie. (Oni nadają skrót, który jest o pół godziny krótszy, niż oryginalna wersja filmu.)
  • skrót (krótsza droga) [policzalny]
   This cut will save us a couple of minutes. (Ten skrót zaoszczędzi nam kilka minut.)
   We'll be there first if we take this cut. (Będziemy tam pierwsi, jeśli pójdziemy tym skrótem.)
 9. recap , recapitulation oficjalnie
  • podsumowanie, skrót (poprzednich wydarzeń, poprzedniego odcinka serialu, itp.)
   Here's a recap of what happened last week! (Oto podsumowanie tego, co wydarzyło się w poprzednim tygodniu!)
   It is nice to get a recap of what's going on. (Miło jest otrzymać skrót tego, co się dzieje.)
 10. condensation  
 11. bunt
 12. wrap-up
 13. dink
  • dropszot, skrót (zagranie)
   Dinks are most effective when the opponent is positioned deep in the court. (Dropszoty są najskuteczniejsze, kiedy przeciwnik znajduje się w głębokiej części boiska.)
 14. drop shot , dropshot
  • dropszot, skrót (zagranie)
   Making the drop shot a surprise also makes it more effective. (Sprawienie, że przeciwnik nie będzie oczekiwał skrótu także podwyższa jego skuteczność.)
 15. short-cut , , także: short cut
  • skrót (krótsza droga)
  • skrót (szybszy sposób zrobienia czegoś)
 16. file shortcut  
 17. abridgement BrE , abridgment AmE
 18. rat run
idiom
 1. cross-cut
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa skrót i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "skrót"

rzeczownik
proc. (skrót) = percent , per cent , pct (skrót) , pct. (skrót) , %
min. (skrót) = minute , min. (skrót) +1 znaczenie
sen. (skrót) = senator , Sen. (skrót)
mln (skrót) = million , mil (skrót) , M (skrót)
str. (skrót) = page
pkt (skrót) = point , pt (skrót)
inż. (skrót) = engineer , także: Eng. , także: Engr.
red. (skrót) = editor , ed. (skrót)
km (skrót) = kilometre BrE , kilometer AmE , także: km
kpt. (skrót) = captain , także: Capt
populacja (skrót) = pop.
płk (skrót) = colonel , coronel , Col. (skrót)
mec. (skrót) = lawyer , attorney AmE , att. (skrót) AmE +1 znaczenie
tom (skrót) = vol.
płd. (skrót) = south , S (skrót) , Sth (skrót) BrE , So. AmE
minimum (skrót) = min. (skrót)
rozdz. (skrót) = chapter , także: chap. , także: ch.
kolumna (skrót) = col
g (skrót) = gram , także: gramme BrE , także: g
maks. (skrót) = maximum , max (skrót)
mg (skrót) = milligram , milligramme BrE , mg (skrót)
gubernator (skrót) = Gov.
V (skrót) = volt , V (skrót)
odniesienie (skrót) = ref. , ref BrE
pl. (skrót) = square , sq. (skrót)
numery (skrót od "numbers") = nos.
pt. (skrót) = Friday , Fri.
mm (skrót) = millimetre BrE , millimeter AmE , także: mm
szt. (skrót od "sztuka" lub "sztuki") = pc. (skrót) , pcs. (skrót)
bulwar (skrót) = blvd. , blvd BrE
sierż. (skrót) = sergeant , Sgt. (skrót) , Sergt. (skrót)
stopnie (skrót) = deg. , deg BrE
luty (skrót) = Feb
jr (skrót) = junior , Jr (skrót) BrE , Jnr (skrót) BrE , Jr. (skrót) , jun. (skrót)
budynek (skrót od "building") = bldg. (skrót)
insp. (skrót) = inspector , INSP (skrót)
certyfikat (skrót) = cert.
przyimek
m.in. (skrót) = including , incl. (skrót)
przymiotnik
krótki = short +6 znaczeń
czasownik
inne
tys. (skrót od "tysiąc") = thou. (skrót)
phrasal verb

"skrót" — Słownik kolokacji angielskich

short cut kolokacja
 1. short przymiotnik + cut rzeczownik = skrót (krótsza droga)
  Bardzo silna kolokacja

  The first man might have taken a short cut, but I don't think so.

  Podobne kolokacje:
drop shot kolokacja
 1. drop rzeczownik + shot rzeczownik = dropszot, skrót (zagranie)
  Zwykła kolokacja

  By then, Martin was showing signs of fatigue, not able to run to every drop shot.

  Podobne kolokacje: