"shot" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shot" po angielsku

shot , ****
snapshot *

rzeczownik
 1. fotka, zdjęcie
  The night mode allows you to take snapshots when it's dark. (Tryb nocny pozwala ci robić zdjęcia po zmroku.)
  They showed me some interesting snapshots of nature. (Oni pokazali mi parę interesujących zdjęć natury.)
  Nice shot. (Fajna fotka.)
  link synonimy: picture, photograph

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

shot , ****

obrazek do "shot" po polsku
rzeczownik
 1. strzał (akt strzelania, np. z pistoletu) [policzalny]
  He fired a single shot. (On oddał pojedynczy strzał.)
  I heard a deafening shot. (Usłyszałem ogłuszający strzał.)
  The shot wounded his friend. (Strzał zranił jego przyjaciela.)
  zobacz także: shoot
 2. wystrzał (dźwięk strzelania, np. z pistoletu) [policzalny]
  I heard a shot and I got scared. (Usłyszałem wystrzał i przestraszyłem się.)
  I didn't hear the shot, but I felt something was wrong. (Nie usłyszałem wystrzału, ale poczułem, że coś było nie tak.)
  The shot alarmed the whole family. (Wystrzał zaalarmował cała rodzinę.)
 3. strzelec
  Podane znaczenie występuje z przymiotnikiem, np. "She's a good shot".
 4. śrut (do strzelby) [niepoliczalny]
  We are out of shot. (Skończył się nam śrut.)
  His drawers were filled with shot and guns. (Jego szuflady były wypełnione śrutem i bronią.)
 5. kule armatnie dawne użycie [niepoliczalny]
  The shot destroyed the castle. (Kule armatnie zniszczyły zamek.)
  We can't use the shot, they make too much noise. (Nie możemy użyć kuli armatnich, są za głośne.)
 6. strzał (kopnięcie piłki do bramki) [policzalny]
  He carried out a perfect shot and his team took the lead. (Wykonał perfekcyjny strzał i jego drużyna przejęła prowadzenie.)
  The goalkeeper saved his shot. (Bramkarz obronił jego strzał.)
  zobacz także: shoot
 7. ujęcie (w filmie lub telewizji) [policzalny]
  He was fine in one shot and in the next, he was dead. (W jednym ujęciu nic mu nie było, a w następnym był już martwy.)
  We have to repeat this shot. (Musimy powtórzyć to ujęcie.)
 8. okazja, szansa (możliwość osiągnięcia czegoś) potocznie [policzalny]
  You have only one shot. (Masz tylko jedną szansę.)
  This is my last shot, I have to focus. (To moja ostatnia szansa, muszę się skupić.)
 9. krytyczna uwaga, kąśliwa uwaga [policzalny]
  He kept throwing shots at me. (On ciągle rzucał w moją stronę kąśliwe uwagi.)
  Your shots are making me depressed. (Przez twoje kąśliwe uwagi dostaję depresji.)
  Dispense with these shots. (Daruj sobie z tymi kąśliwymi uwagami.)
 10. kula (w dyscyplinie pchnięcia kulą) [policzalny]
  He picked up the shot and focused. (On podniósł kulę i się skupił.)
  The shot weighs around 5kg. (Kula waży około 5kg.)
 11. sztos (pchnięcie kuli bilardowej)
przymiotnik
 1. zużyty, stargany, zszargany (np. nerwy) język mówiony
  This whole situation doesn't help my shot nerves. (Ta cała sytuacja nie pomaga moim zszarganym nerwom.)
  My shot health is getting worse. (Moje stargane zdrowie pogarsza się.)

jab BrE
shot AmE ****

rzeczownik
 1. zastrzyk

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

is real short drink.
rzeczownik
 1. shot, szot (mocny drink, mocny alkohol w małym kieliszku)
  She never orders short drinks. (Ona nigdy nie zamawia mocnego alkoholu.)
  Let's drink a round of shots. (Wypijmy kolejkę mocnych drinków.)
obrazek do "shoot" po polsku obrazek do "shoot" po polsku Description: Three point shoot by ... obrazek do "shoot" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: shot past tense, , shot past participle,
 1. postrzelić, zastrzelić [przechodni]
  He shot a deer. (On zastrzelił jelenia.)
  This soldier was shot in the arm. (Ten żołnierz został postrzelony w ramię.)
  Be careful, don't shoot any civilians. (Bądź ostrożny, nie postrzel żadnych cywili.)
  zobacz także: shoot down
 2. strzelać, wystrzelić (np. z pistoletu, pocisk) [przechodni/nieprzechodni]
  The officer ordered me to shoot. (Oficer rozkazał mi strzelać.)
  She shot the attacker in self-defence. (Ona postrzeliła napastnika w samoobronie.)
  Shoot only to scare them. (Strzelaj tylko, żeby ich wystraszyć.)
  zobacz także: shot
 3. polować [przechodni/nieprzechodni]
  My father shoots at least once a month. (Mój ojciec poluje przynajmniej raz w miesiącu.)
  You mustn't shoot here. (Nie wolno tutaj polować.)
 4. pędzić, mknąć [przechodni/nieprzechodni]
  The car shot through the highway. (Samochód mknął autostradą.)
  We don't have to shoot - the party hasn't started yet. (Nie musimy pędzić - impreza jeszcze się nie zaczęła.)
 5. strzelać (kopać piłkę w kierunku bramki) [przechodni/nieprzechodni]
  He runs, he shoots... goal! (Biegnie, strzela... gol!)
  When you have the ball, don't think - shoot! (Kiedy masz piłkę, nie myśl - strzelaj!)
  zobacz także: shot, shoot at goal
 6. kręcić, nakręcić, filmować [przechodni/nieprzechodni]
  We're going to shoot a film in this city. (Zamierzamy nakręcić film w tym mieście.)
  We're shooting a scene in the bar. (Kręcimy scenę w barze.)
 7. kamerować potocznie [przechodni/nieprzechodni]
  Don't shoot me, I look terrible today! (Nie kameruj mnie, wyglądam dziś okropnie!)
  He likes to shoot animals. (On lubi kamerować zwierzęta.)
 8. przeszywać (ból) [nieprzechodni]
  I could feel the pain shoot from my hands to my elbows. (Czułem, jak ból przeszywa mnie od dłoni do łokci.)
 9. strzelaj, wal, mów (używane, aby ośmielić kogoś do mówienia)  AmE język mówiony [nieprzechodni]
  - There's something I need to tell you... - Shoot! (- Jest coś, o czym muszę ci powiedzieć... - Wal!)
  "Can I ask you a question?" "Sure, shoot." ("Mogę ci zadać pytanie?" "Jasne, wal.")
 10. kiełkować, wypuszczać pędy [nieprzechodni]
  My mimosa shot. (Moja mimoza wypuściła pędy.)
  Look, I think my cress is shooting. (Spójrz, myślę, że moja rzeżucha kiełkuje.)
 11. zaryglować [przechodni]
  She shot her door to prevent the man coming into her room. (Zaryglowała drzwi, aby mężczyzna nie mógł wejść do jej pokoju.)
  Don't shoot the door, let me in! (Nie rygluj drzwi, wpuść mnie!)
  Shoot the door and don't open it to anyone until I'm back. (Zarygluj drzwi i nie otwieraj nikomu, dopóki nie wrócę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kiełek, pęd
  The plant had small green shoots. (Roślina miała małe zielone pędy.)
  I recorded the growth of the shoots. (Nagrałam wzrost kiełków.)
 2. sesja (np. zdjęciowa, filmowa)
  Your photo shoot is amazing! (Twoja sesja zdjęciowa jest niesamowita!)
  I'm going to organize a night photo shoot in Prague. (Mam zamiar zorganizować nocną sesję zdjęciową w Pradze.)
 3. polowanie
  How did your shoot go? Did you have fun? (Jak udało się wasze polowanie? Dobrze się bawiliście?)
  I've never been to a shoot. (Nigdy nie byłem na polowaniu.)
 4. teren łowiecki
  You can hunt only on shoots. (Możesz polować tylko na terenach łowieckich.)
  We can't hunt here, it's Peter's shoot. (Nie możemy tu polować, to teren łowiecki Petera.)
 5. cholera, a niech to licho  AmE potocznie
  Shoot, I forgot to lock the door. (Cholera, zapomniałem zamknąć drzwi.)
  "I don't remember whether I closed the windows." "Shoot!" ("Nie pamiętam, czy zamknąłem okna." "A niech to licho!")
 6. strzelanie, strzał (np. do celu)
  Only after the 20th shoot did I aim at the center of the target. (Dopiero po dwudziestym strzale wycelowałem w środek tarczy.)
 7. odnóżka

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa shot i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "shot"

rzeczownik
przymiotnik
idiom
czasownik
take a shot = strzelić (z broni)
inne
kolokacje

"shot" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "shot" po polsku

shot

is real short drink.
rzeczownik
 1. short BrE potocznie * , shot AmE potocznie ****
  • shot, szot (mocny drink, mocny alkohol w małym kieliszku)
   She never orders short drinks. (Ona nigdy nie zamawia mocnego alkoholu.)
   Let's drink a round of shots. (Wypijmy kolejkę mocnych drinków.)