"postrzelić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postrzelić" po polsku

postrzelić

czasownik
 1. shoot ****
  • postrzelić, zastrzelić [TRANSITIVE]
   He shot a deer. (On zastrzelił jelenia.)
   This soldier was shot in the arm. (Ten żołnierz został postrzelony w ramię.)
   Be careful, don't shoot any civilians. (Bądź ostrożny, nie postrzel żadnych cywili.)
   zobacz także: shoot down
phrasal verb
 1. gun down
  • postrzelić, zastrzelić
   Someone has gunned down my horse. (Ktoś postrzelił mojego konia.)
   The cowboy was gunned down pending the fight. (Kowboj został zastrzelony podczas walki.)
phrasal verb
 1. shoot somebody up  
  Be careful, remember that you can't shoot him up. (Bądź ostrożny, pamiętaj, że nie możesz go postrzelić.)
  I didn't mean to shoot you up, I just wanted to scare you! (Nie chciałem cię postrzelić, chciałem cię tylko przestraszyć!)

Powiązane zwroty — "postrzelić"

rzeczownik
strzał = shot +9 znaczeń
strzelec = shooter +4 znaczenia
strzelanie = shooting +2 znaczenia
strzelnica = loophole +3 znaczenia
czasownik
strzelać = fire +2 znaczenia
wystrzelić = boost +3 znaczenia
strzelić = net +1 znaczenie
zastrzelić = pot +1 znaczenie
idiom
inne
phrasal verb

powered by  eTutor logo