ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"go off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go off" po angielsku

go off **

obrazek do "go off" po polsku
phrasal verb
 1. wybuchnąć, eksplodować, wystrzelić, wypalić [nieprzechodni]
  The bomb went off at 6 in the evening. (Bomba wybuchła o 6 wieczorem.)
  His gun went off unexpectedly. (Jego pistolet niespodziewanie wystrzelił.)
  link synonim: explode
 2. iść, wychodzić, opuszczać jakieś miejsce, wyjeżdżać [nieprzechodni]
  She went off to see this film. (Poszła zobaczyć ten film.)
  He checked if his clothing looked fine and went off to work. (Sprawdził, czy jego ubranie wygląda dobrze i wyszedł do pracy.)
  My brother has just gone off on holiday. (Mój brat właśnie wyjechał na wakacje.)
  Her father went off to war when she was just six. (Jej ojciec poszedł na wojnę, kiedy ona miała tylko sześć lat.)
  Children bought some sweets and went off happy. (Dzieci kupiły trochę słodyczy i wyszły szczęśliwe.)
 3. włączyć się (o alarmie, dźwięku w jakimś urządzeniu) [nieprzechodni]
  We woke up because the sirens went off. (Obudziliśmy się, ponieważ włączyły się syreny.)
  I don't know why the burglar alarm went off. (Nie wiem dlaczego włączył się alarm antywłamaniowy.)
  My phone went off during a lecture. (Mój telefon włączył się podczas wykładu.)
  My alarm went off at 5 o'clock even though I hadn't set it. (Mój budzik zadzwonił o 5, mimo że go nie ustawiłem.)
  I was late for work because my alarm hadn't gone off. (Spóźniłem się do pracy, bo mój budzik nie zadzwonił.)
  Every time I pass it by, the buzzer goes off. (Za każdym razem gdy to mijam, włącza się brzęczyk.)
 4. przebiegać, potoczyć się, pójść (ułożyć się w jakiś sposób)  BrE potocznie [nieprzechodni]
  The march went off without major problems. (Marsz przebiegł bez większych problemów.)
  The football match went off better than we had expected. (Mecz piłki nożnej potoczył się lepiej niż się spodziewaliśmy.)
  link synonim: go on
 5. zepsuć się (o jedzeniu)  BrE [nieprzechodni]
  This milk doesn't smell good, it went off. (To mleko nie pachnie dobrze, zepsuło się.)
  The tomatoes you bought went off. (Pomidory, które kupiłeś, zepsuły się.)
 6. iść spać [nieprzechodni]
  I hope that my daughter will go off to sleep early today. (Mam nadzieję, że moja córka pójdzie dziś spać wcześnie.)
  I'm so tired, I need to go off to bed. (Jestem taki zmęczony, muszę iść spać.)
 7. pogorszyć się (o jakości)  BrE potocznie [nieprzechodni]
  The taste of this soup has gone off since I last ate it. (Smak tej zupy pogorszył się odkąd ostatni raz ją jadłam.)
  The state of this institution has been going off for quite some time. (Stan tej instytucji już od jakiegoś czasu się pogarsza.)
 8. odstawić (o lekach) potocznie [przechodni]
  Samantha has gone off her meds. (Samantha odstawiła swoje leki.)
 9. upłynąć (o terminie ważności) [nieprzechodni]
  I think the best-before date has gone off, so don't eat it. (Myślę, że termin ważności upłynął, więc nie jedz tego.)
 10. przestać działać (o prądzie, wodzie) [nieprzechodni]
  The power suddenly went off, and we were plunged in darkness. (Prąd nagle przestał działać i zatopiliśmy się w ciemnościach.)
 11. wybuchać, wpadać w gniew [nieprzechodni]
  When I try to talk about it with him, he just goes off. (Kiedy próbuję z nim o tym porozmawiać, wpada w gniew.)
 12. szczytować, mieć orgazm slang [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. przestać coś lubić  BrE potocznie [przechodni]
  I went off pizza after I had food poisoning. (Przestałem lubić pizzę po tym, jak miałem zatrucie pokarmowe.)
  I will never go off coffee. (Ja nigdy nie przestanę lubić kawy.)
phrasal verb
 1. przestać kogoś lubić  BrE potocznie
  I went off Jake, he is a bad person. (Przestałem lubić Jake'a, on jest złą osobą.)
  I lied to her so she went off me. (Okłamałem ją, więc przestała mnie lubić.)
phrasal verb
 1. wychodzić gdzieś, wyjeżdżać gdzieś, pojechać gdzieś (np. do pracy)
  I must eat breakfast before I go off to work. (Muszę zjeść śniadanie zanim wyjdę do pracy.)

Powiązane zwroty — "go off"

phrasal verb
inne
off you trot , off you go = możesz odmaszerować, możesz iść (używane do zaznaczenia, że rozmowa dobiegła końca)
wykrzyknik
czasownik
idiom
przymiotnik

"go off" — Słownik kolokacji angielskich

go off kolokacja
 1. go czasownik + off particle = wybuchnąć, eksplodować, wystrzelić, wypalić
  Bardzo silna kolokacja

  Part of me didn't want to go off to college.

  Podobne kolokacje: