TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zaatakować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaatakować kogoś" po polsku

zaatakować kogoś

phrasal verb
 1. go for somebody ***
 2. turn on somebody ** , turn upon somebody
 3. go at somebody *
 4. do somebody over *
 5. fall on somebody * , fall upon somebody
  • zaatakować kogoś, rzucić się na kogoś termin literacki
   A man fell on me in the park. (Mężczyzna zaatakował mnie w parku.)
   I didn't fall on him in the shop, he's lying. (Nie rzuciłem się na niego w sklepie, on kłamie.)
 6. tear into somebody  
 7. go off on somebody
 8. turn upon somebody
 9. round on somebody  
 10. pitch into somebody  
czasownik
 1. let fly
 1. start a contention with somebody
 2. lay hands on somebody
czasownik
 1. strike ****
 2. infest
 3. let somebody have it
 4. restrike
 5. have a pop at BrE slang
idiom
 1. have a go *
phrasal verb
 1. wade into somebody
  • zaatakować, rzucić się na kogoś
   The moment he turned away, I waded into him. (Gdy tylko się odwrócił, rzuciłem się na niego.)
   The competitor waded into his opponent. (Zawodnik rzucił się na swojego przeciwnika.)
   Why did you wade into your classmate? (Dlaczego zaatakowałeś swojego kolegę z klasy?)
 2. hit out
obrazek do "attack" po polsku
czasownik
 1. attack *****
 2. storm ***
  • szturmować, atakować [przechodni]
   The army stormed the country, and in no time conquered some territories. (Armia zaatakowała kraj, i w krótkim czasie zdobyła niektóre tereny.)
   Our enemy will storm our country soon - we have to be ready. (Nasz wróg wkrótce zaatakuje nasz kraj - musimy być gotowi.)
   The soldiers stormed the castle and killed the king. (Żołnierze zaatakowali zamek i zabili króla.)
   The father stormed over his stuff broken by the kid. (Ojciec pieklił się o rzeczy zepsute przez dziecko.)
 3. assault ***
  • atakować, nacierać
   Less than a year has passed since the war, and now we've been assaulted again. (Nie minął nawet rok od wojny, a znowu nas zaatakowano.)
   The enemy assaulted our city and killed all men. (Wróg zaatakował nasze miasto i zabił wszystkich mężczyzn.)
 4. tackle **
 5. affect ****
  • atakować (o chorobie) [przechodni]
   The illness affected his sight. (Choroba zaatakowała jego wzrok.)
   Cancer has already affected her liver and lungs. (Rak już zaatakował jej wątrobę i płuca.)
 6. mob *
 7. rubbish BrE , trash AmE **
 8. tilt **
 9. harpoon
 10. assail
 11. zing
 12. spike **
 13. do *****
 14. aggress
 15. bum-rush
phrasal verb
 1. strike out *
 2. hoe in , hoe into something
idiom
 1. have at it *  
phrasal verb
 1. descend on somebody
 2. lay into somebody
czasownik
 1. tilt at somebody
idiom
 1. hammer somebody **

"zaatakować kogoś" — Słownik kolokacji angielskich

let fly kolokacja
 1. let czasownik + fly czasownik = wybuchnąć, wykrzyczeć coś, zaatakować kogoś
  Zwykła kolokacja

  Wait for the best moment to let fly the arrow.

  Podobne kolokacje:
 2. let czasownik + fly rzeczownik = wybuchnąć, wykrzyczeć coś, zaatakować kogoś
  Luźna kolokacja

  Maybe we can all get into one tent, and let Stupid fly around outside.

  Podobne kolokacje: