"szturmować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szturmować" po polsku

szturmować

czasownik
 1. storm ***
  • szturmować, atakować [TRANSITIVE]
   The army stormed the country, and in no time conquered some territories. (Armia zaatakowała kraj, i w krótkim czasie zdobyła niektóre tereny.)
   Our enemy will storm our country soon - we have to be ready. (Nasz wróg wkrótce zaatakuje nasz kraj - musimy być gotowi.)
   The soldiers stormed the castle and killed the king. (Żołnierze zaatakowali zamek i zabili króla.)
   The father stormed over his stuff broken by the kid. (Ojciec pieklił się o rzeczy zepsute przez dziecko.)

Powiązane zwroty — "szturmować"

rzeczownik
czasownik
Zobacz także: szturmak

powered by  eTutor logo