BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"szturmować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szturmować" po polsku

szturmować [przechodni]

czasownik
 1. storm ***
  • szturmować, atakować [przechodni]
   The army stormed the country, and in no time conquered some territories. (Armia zaatakowała kraj, i w krótkim czasie zdobyła niektóre tereny.)
   Our enemy will storm our country soon - we have to be ready. (Nasz wróg wkrótce zaatakuje nasz kraj - musimy być gotowi.)
   The soldiers stormed the castle and killed the king. (Żołnierze zaatakowali zamek i zabili króla.)
   The father stormed over his stuff broken by the kid. (Ojciec pieklił się o rzeczy zepsute przez dziecko.)
 2. breach *
  • szturmować, przełamywać, przebijać coś, zrobić wyłom (np. w ścianie, w obronie) [przechodni]
   They're gonna breach this bus in less than five minutes. (Za pięć minut będą szturmować ten autobus.)
   Were we gods, we'd breach these walls to the eastern ocean. (Gdybyśmy byli bogami, przebilibyśmy się przez tą ścianę do wschodniego oceanu.)
 3. bum-rush

Powiązane zwroty — "szturmować"

rzeczownik
czasownik
Zobacz także: szturmak

powered by  eTutor logo