BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"storm" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "storm" po angielsku

storm ***

obrazek do "storm" po polsku obrazek do "storm" po polsku
rzeczownik
 1. burza, nawałnica [policzalny]
  The low-flying birds were the sign of an upcoming storm. (Nisko latające ptaki były znakiem nadchodzącej burzy.)
  The storm destroyed houses in our area. (Burza zniszczyła domy w naszej okolicy.)
  zobacz także: hurricane, tornado
 2. sztorm [policzalny]
  You can come back for me when the storm passes. (Możesz po mnie wrócić kiedy sztorm przeminie.)
 3. burza, burzliwa reakcja, zawierucha, kontrowersja [tylko liczba pojedyncza]
  Her comments caused a storm in Poland. (Jej komentarze wywołały burzę w Polsce.)
  link synonim: upheaval

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. szturmować, atakować [przechodni]
  The army stormed the country, and in no time conquered some territories. (Armia zaatakowała kraj, i w krótkim czasie zdobyła niektóre tereny.)
  Our enemy will storm our country soon - we have to be ready. (Nasz wróg wkrótce zaatakuje nasz kraj - musimy być gotowi.)
  The soldiers stormed the castle and killed the king. (Żołnierze zaatakowali zamek i zabili króla.)
  The father stormed over his stuff broken by the kid. (Ojciec pieklił się o rzeczy zepsute przez dziecko.)
 2. wrzeszczeć (coś), pieklić się [nieprzechodni]
  There is no reason to storm. Relax. (Nie ma powodu, żeby się pieklić. Uspokój się.)
  My father is storming because I crashed his car. (Mój ojciec się piekli, bo rozbiłem jego samochód.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "storm"

phrasal verb
rzeczownik
idiom
perfect storm = apogeum, armagedon (napięta, nieprzyjemna sytuacja, na którą nałożyły się różne okoliczności)
a storm of something = fala czegoś (np. protestów)
przymiotnik
stormy = burzowy, sztormowy (o pogodzie) +2 znaczenia
kolokacje

powered by  eTutor logo