"ulewa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ulewa" po polsku

ulewa

rzeczownik
 1. torrent
  • ulewa, strumień (deszczu)
   The torrent of rain was incessant. (Strumień deszczu był nieustający.)
   We won't go outside because of the torrent. (Nie wyjdziemy na zewnątrz z powodu ulewy.)
 2. downpour ,  
 3. deluge
  • potop, powódź, ulewa formal
   The drizzle turned into a deluge. (Mżawka zamieniła się w ulewę.)
   Because of the deluge, I didn't cut the grass. (Z powodu ulewy nie skosiłem trawy.)
 4. rainstorm
 5. soak **
 6. washout   informal
 7. drencher  
 8. pelter  
idiom
 1. heavy showers
czasownik
 1. plough British English , plow American English *
  • oblać, polać, ulać (np. egzamin), oblać kogoś na egzaminie British English slang
   I ploughed her because she cheated. (Oblałem ją, bo ściągała.)
   Mum, I fear that I'm gonna plough the exam. (Mamo, obawiam się, że obleję egzamin.)
   He didn't attend my lecture so I ploughed him. (Nie chodził na mój wykład, więc oblałem go na egzaminie.)
 2. pluck *
  • oblać, uwalić, ulać (np. na egzaminie) slang
   I plucked only one student. (Oblałem tylko jednego studenta.)
   You can't pluck me! I know everything. (Nie możesz mnie uwalić! Ja wiem wszystko.)

Powiązane zwroty — "ulewa"

czasownik
lać = pour , pour down , pee down +5 znaczeń
podlewać = water +1 znaczenie
olać kogoś = ghost +1 znaczenie
lać się = stream +1 znaczenie
idiom
rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
Zobacz także: uderzający falamiulewanieulanie

powered by  eTutor logo