KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"strumień" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strumień" po polsku

strumień

Electric Flux
rzeczownik
 1. stream *** , creek American English ***
  • strumień, strumyk, rzeczka, potok [COUNTABLE]
   During the long walk we found a mountain stream. (W czasie długiej wędrówki odnaleźliśmy górski strumień.)
   If you get lost in the mountains, try to follow down the stream. (Jeśli zgubisz się w górach, spróbuj podążać w dół strumienia.)
 2. stream ***
  • lawina, strumień (np. pytań) [COUNTABLE]
   She was attacked by a stream of questions, and didn't know which of them she should answer at first. (Ona była zaatakowana lawiną pytań i nie wiedziała, na które z nich odpowiedzieć na początku.)
   I was surprised with the stream of letters I received. (Byłem zaskoczony lawiną listów, które otrzymałem.)
 3. flow , ***
 4. jet ***
  • strumień, wytrysk [COUNTABLE]
   He covered the jet of water with his hand. (On zakrył strumień wody swoją ręką.)
 5. brook *
  • potok, ruczaj, strumień, strumyk
   Can't you see the lovely brook as it flows through the valley? (Czy nie widzisz ślicznego strumyka, jak płynie przez dolinę?)
   There's a brook in front of my home. (Przed moim domem jest potok.)
 6. burn ***
  • potok, strumień [COUNTABLE]
   The small burn on the side of the mountain was very cold. (Mały strumień na zboczu góry był bardzo zimny.)
   I washed my hands in a little burn. (Umyłem ręce w małym potoku.)
 7. torrent
  • ulewa, strumień (deszczu)
   The torrent of rain was incessant. (Strumień deszczu był nieustający.)
   We won't go outside because of the torrent. (Nie wyjdziemy na zewnątrz z powodu ulewy.)
  • potok (np. słów), strumień (np. łez), stek (np. wyzwisk)
   I didn't understand the torrent of his words. (Nie zrozumiałem potoku jego słów.)
   She stood and listened to his torrent of abuse. (Ona stała i słuchała jego steku wyzwisk.)
 8. spurt , także: spirt
 9. flux , fluxion
 10. spout
  • strumień, struga (np. wody, krwi)
   I saw a spout of blood under the door. (Zobaczyłem strugę krwi pod drzwiami.)
   The spout of water from the hose was strong. (Strumień wody z węża był silny.)
 11. squirt
 12. volley
 13. flush **
  • napływ, nawał, strumień
   The flush of water knocked me down. (Przewrócił mnie strumień wody.)
 14. rivulet
 15. nullah

powered by  eTutor logo