"deluge" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "deluge" po angielsku

deluge

rzeczownik
 1. potop, powódź, ulewa oficjalnie
  The drizzle turned into a deluge. (Mżawka zamieniła się w ulewę.)
  Because of the deluge, I didn't cut the grass. (Z powodu ulewy nie skosiłem trawy.)
 2. lawina (np. słów), potok (np. łez)
  Her deluge of words surprised me. (Jej lawina słów mnie zaskoczyła.)
  His deluge of tears didn't move me. (Jego potok łez mnie nie wzruszył.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zalewać, zatapiać oficjalnie
  The village was deluged by floodwaters. (Wioska została zalana powodzią.)
  Our city was deluged with tourists. (Nasze miasto zostało zalane przez turystów.)
 2. zasypywać (np. listami), zarzucać (np. prośbami), zalewać (się łzami)
  Our office was deluged with letters. (Nasze biuro zostało zasypane listami.)
  She was crying and her face was deluged with tears. (Ona płakała i jej twarz była zalana łzami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "deluge"

idiom
rzeczownik
luge = sanki +1 znaczenie
deluging = zalewanie, zatapianie +1 znaczenie
Swedish deluge = potop szwedzki (szwedzki najazd na Rzeczpospolitą Obojga Narodów)

powered by  eTutor logo