BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stream" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stream" po angielsku

stream ***
creek AmE ***

obrazek do "stream" po polsku
rzeczownik
 1. strumień, strumyk, rzeczka, potok [policzalny]
  During the long walk we found a mountain stream. (W czasie długiej wędrówki odnaleźliśmy górski strumień.)
  If you get lost in the mountains, try to follow down the stream. (Jeśli zgubisz się w górach, spróbuj podążać w dół strumienia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

stream ***

rzeczownik
 1. lawina, strumień (np. pytań) [policzalny]
  She was attacked by a stream of questions, and didn't know which of them she should answer at first. (Ona była zaatakowana lawiną pytań i nie wiedziała, na które z nich odpowiedzieć na początku.)
  I was surprised with the stream of letters I received. (Byłem zaskoczony lawiną listów, które otrzymałem.)
 2. prąd, nurt [policzalny]
  The river stream was too strong today, we didn't catch any fish. (Nurt rzeki był dziś zbyt mocny, nie złapaliśmy żadnych ryb.)
  A strong stream can be dangerous. (Silny prąd może być niebezpieczny.)
 3. grupa (w szkole)  BrE [policzalny]
  Which stream does your son belong to? (Do której grupy w szkole należy twój syn?)
  This test will rank you to appropriate streams. (Ten test zaklasyfikuje was do odpowiednich grup.)
  link synonim: track
 4. stream (rodzaj transmisji na żywo lub na życzenie za pośrednictwem internetu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. napływać, lać się
  Water was streaming into our boat. (Woda lała się do naszej łodzi.)
  The tears were streaming down her cheeks. (Łzy lały się jej po policzkach.)
 2. płynąć
  Crystal clear water was streaming in the lake. (W jeziorze płynęła kryształowo czysta woda.)
  Poison streams in her blood. (W jej krwi płynie trucizna.)
 3. przeświecać
  Your bra is streaming. (Twój biustonosz prześwieca.)
  The sunshine was streaming through the curtains. (Słońce przeświecało przez zasłony.)
 4. powiewać
  A shirt was streaming in the wind. (Bluzka powiewała na wietrze.)
  She streamed her flag to catch our attention. (Ona powiewała swoją flagą, aby zwrócić na siebie naszą uwagę.)
  The yellow leaves were streaming. (Żółte liście powiewały.)
 5. streamować (transmitować na żywo lub na życzenie za pośrednictwem internetu)
 6. przesyłać (np. dane z internetu), strumieniować, przesyłać strumieniowo

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

stream BrE ***
track AmE ****

czasownik
 1. grupować (w szkole)
  We streamed the kids according to the main language they learn. (Pogrupowaliśmy dzieci zgodnie z głównym językiem, którego się uczą.)
  We had to stream the children according to age. (Musieliśmy pogrupować dzieci według wieku.)
 2. dzielić na grupy szkolne
  You need to stream the pupils before the lessons start. (Musisz podzielić uczniów na grupy szkolne, zanim zaczną się lekcje.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "stream"

czasownik
stream down = spływać (w jednym kierunku)
rzeczownik
phrasal verb
stream in = wlewać się do środka, wpadać do środka (o cieczy, świetle) +1 znaczenie
przysłówek
kolokacje

"stream" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stream" po polsku

stream

rzeczownik
 1. stream ***

powered by  eTutor logo