Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"przesyłać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przesyłać" po polsku

przesyłać

czasownik
 1. flash ***
  • przesyłać (spojrzenie) [nieprzechodni]
   She flashed me a look I will never forget. (Ona przesłała mi spojrzenie, którego nigdy nie zapomnę.)
 2. stream ***
 3. feed ****
  • przesyłać (sygnał, np. pomiędzy urządzeniami) termin techniczny [przechodni]
   The signal was fed between the machines directly. (Sygnał został przesłany bezpośrednio pomiędzy maszynami.)
phrasal verb
 1. send on
  • posłać dalej, przesyłać
   I will send you the documents - can you send them on to your class? (Wyślę ci dokumenty - możesz przesłać je swojej klasie?)
   She sent me the results of our exam and I sent them on to you - did you get them? (Wysłała mi wyniki naszego egzaminu, a ja posłałem je dalej do ciebie - dostałeś je?)
czasownik
 1. forward ****  
  I sent you an e-mail, can you forward it to Kate? (Wysłałem ci e-maila, czy możesz przesłać go do Kate?)
  Can you forward me your personal data? (Czy możesz mi przesłać twoje dane osobowe?)
  I sent you an e-mail with the documents, please forward it to the rest of the group. (Wysłałem ci e-mail z dokumentami, prześlij go, proszę, do reszty grupy.)
  Can you forward me the copy of that file? (Czy możesz przesłać mi kopię tego pliku?)
 2. remake *
 3. wire ***
  • przesłać, przelać (np. pieniądze na konto) potocznie
   I will wire you the money as soon as possible. (Prześlę ci pieniądze najszybciej jak się da.)
   My boss wired me the money. (Mój szef przelał mi wypłatę.)

"przesyłać" — Słownik kolokacji angielskich

send on kolokacja
Popularniejsza odmiana: sent on
 1. send czasownik + on przyimek = posłać dalej, przesyłać
  Bardzo silna kolokacja

  She had been sent to him on some business by her father.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo