"odnowić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odnowić" po polsku

odnowić

czasownik
 1. renew *
  • odnowić, przedłużyć (np. ważność dokumentu) [TRANSITIVE]
   It's time to renew my car registration. (Nadszedł czas na odnowienie mojego dowodu rejestracyjnego.)
   They didn't want to renew our contract. (Oni nie chcieli odnowić naszego kontraktu.)
   I need to renew my driving license. (Muszę przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.)
 2. restore **
  • odtwarzać, odbudowywać, odnowić [TRANSITIVE]
   This building has been restored after the war. (Ten budynek został odbudowany po wojnie.)
   They want to restore that old castle - it's a great idea. (Oni chcą odbudować ten stary zamek - to świetny pomysł.)
   link synonim: renovate
 3. renovate *
 4. remake *
 5. flip **
  • odnowić, odświeżyć coś (najczęściej dom, aby móc go szybko sprzedać) [TRANSITIVE]
   If you want to sell your house, you have to flip it. (Jeśli chcesz sprzedać swój dom, musisz go odświeżyć.)
   He flipped the car before selling it. (Odnowił samochód przed sprzedaniem go.)
 6. rejuvenate
 7. recondition
 8. redintegrate
 9. reface
  • odnowić, naprawić (np. jakąś powierzchnię, przód budynku)
phrasal verb
 1. do up something , także: do something up **
idiom
 1. give something a face-lift  
czasownik
 1. revive *
 2. refurbish , refurb informal
 3. regenerate
 4. rehabilitate
 5. redo
 6. reauthorize
 7. furbish
phrasal verb
 1. do over

powered by  eTutor logo