PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"odnawiać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odnawiać coś" po polsku

czasownik
 1. revive *
 2. refurbish , refurb potocznie
 3. regenerate
 4. rehabilitate
 5. redo
 6. reauthorize
 7. furbish
phrasal verb
 1. do over

odnawiać coś

phrasal verb
 1. do up something , także: do something up **
 2. furbish something up
czasownik
 1. renew *
  • odnowić, przedłużyć (np. ważność dokumentu) [przechodni]
   It's time to renew my car registration. (Nadszedł czas na odnowienie mojego dowodu rejestracyjnego.)
   They didn't want to renew our contract. (Oni nie chcieli odnowić naszego kontraktu.)
   I need to renew my driving license. (Muszę przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.)
 2. restore **
  • odtwarzać, odbudowywać, odnowić [przechodni]
   This building has been restored after the war. (Ten budynek został odbudowany po wojnie.)
   They want to restore that old castle - it's a great idea. (Oni chcą odbudować ten stary zamek - to świetny pomysł.)
   link synonim: renovate
 3. renovate *
 4. remake *
 5. rejuvenate
 6. recondition
 7. redintegrate
 8. reface

powered by  eTutor logo