"catch up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "catch up" po angielsku

catch up **

phrasal verb
 1. nadrobić stratę, nadrabiać stratę, nadrobić zaległości, nadrabiać zaległości
  I was absent from school for two weeks, so I find it hard to catch up. (Nie było mnie w szkole przez dwa tygodnie, więc trudno mi nadrobić zaległości.)
 2. dogonić, doganiać, doścignąć
  You can go, I will catch up. (Możecie iść, dogonię was.)
  Don't worry about me, I'll catch you up later, I know this city. (Nie martwcie się o mnie, później was dogonię, znam to miasto.)
 3. porwać, porywać, złapać (np. torbę, płaszcz)
  She caught her bag up and left immediately. (Ona porwała swoją torebkę i natychmiast wyszła.)
  She had no time to talk, she just caught her phone up and left. (Nie miała czasu rozmawiać, złapała tylko swój telefon i wyszła.)
 4. odnowić znajomość
  I caught up with Jane. (Odnowiłem znajomość z Jane.)
  We should catch up, let's go to this party together. (Powinniśmy odnowić znajomość, chodźmy razem na tę imprezę.)
  My old friend called me yesterday, he wants to catch up. (Wczoraj zadzwonił do mnie dawny przyjaciel, chce odnowić znajomość.)
 5. zgadać się

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. dogonić kogoś
  I think we'll manage to catch them up. (Myslę, że damy radę ich dogonić.)
  He caught her up and confessed his love to her. (On ją dogonił i wyznał swoją miłość do niej.)
przymiotnik
 1. wyrównawczy
rzeczownik
 1. rozmowa nawiązująca do poprzedniego spotkania (np. w pracy)
  I'm having a catch-up with my boss tomorrow. (Jutro mam rozmowę z szefem.)

"catch up" — Słownik kolokacji angielskich

catch up kolokacja
 1. Well, finally they did let me through, and I caught up with her inside.

  Podobne kolokacje:

podobne do "catch up" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "catch up" po polsku

rzeczownik