"catch" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "catch" po angielsku

catch *****

obrazek do "catch" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: caught past tense, , caught past participle,
 1. łapać, chwycić (np. piłkę) [przechodni/nieprzechodni]
  She caught the ball. (Ona złapała piłkę.)
  Catch! (Łap!)
 2. łapać, chwycić (np. kogoś za łokieć) [przechodni]
  Walk carefully and if you trip, catch my hand. (Idź ostrożnie i jeśli się potkniesz, chwyć moją dłoń.)
  Catch my elbow to give me a sign that you're scared. (Złap mnie za łokieć, żeby dać mi znak, że się boisz.)
 3. złapać, zdążyć (np. na pociąg, zdążyć się z kimś spotkać) [przechodni]
  He didn't catch the train and had to wait for another one. (Nie udało mu się złapać pociągu i musiał czekać na kolejny.)
  You have to hurry if you want to catch him at work. (Musisz się pośpieszyć, jeśli chcesz złapać go w pracy.)
  przeciwieństwo: miss
 4. złapać (np. biegnące dziecko) [przechodni]
  Thank God you caught her, the stairs are very dangerous. (Dzięki Bogu, że ją złapałeś, schody są bardzo niebezpieczne.)
  Catch the dog before it gets hit by a car. (Złap psa, zanim potrąci go samochód.)
  link synonim: snag
 5. schwycić, pochwycić, złapać (np. uciekiniera) [przechodni]
  The thief was caught by the police. (Złodziej został złapany przez policję.)
  We'll go to prison if they catch us. (Pójdziemy do więzienia jeśli nas złapią.)
  I want to catch all of the Pokémons. (Chcę złapać wszystkie Pokémony.)
  link synonim: capture
 6. zarazić się, złapać (np. wirusa) [przechodni]
  I caught a virus at work, and I have food poisoning. (Złapałam wirusa w pracy i mam zatrucie pokarmowe.)
  I can't catch anything right now, I have to work, so I can't be sick. (Nie mogę się teraz niczym zarazić, muszę pracować, więc nie mogę być chory.)
 7. złapać, upolować, złowić (np. rybę, zwierzę) [przechodni]
  Did you catch this huge fish yourself? (Czy ty sam złapałeś tę olbrzymią rybę?)
  My husband caught 5 pounds of fish today. (Mój mąż złapał dzisiaj 5 funtów ryb.)
 8. utknąć, zaczepić się, przytrzasnąć (np. palec, dłoń) [przechodni/nieprzechodni]
  I caught my finger in the door. (Przytrzasnąłęm sobie palec w drzwiach.)
  I caught my finger while closing the door. (Przytrzasnąłem sobie palec, zamykając drzwi.)
 9. usłyszeć, złapać (np. czyjeś imię, numer telefonu) [przechodni]
  Can you repeat your name, please? I didn't catch it. (Czy możesz powtórzyć jak masz na imię? Nie usłyszałam.)
  I caught her name but then I forgot it. (Usłyszałem jej imię, ale później je zapomniałam.)
  link synonimy: hear, get
 10. pójść zobaczyć (np. film w kinie) język mówiony [przechodni]
  We caught the new Woody Allen movie last night. (Poszliśmy zobaczyć nowy film Woody'ego Allen'a wczoraj wieczorem.)
  Would you like to catch with me "Finding Dory"? (Chciałabyś pójść ze mną zobaczyć "Gdzie jest Dory"?)
 11. uchwycać, przedstawiać (np. czyjąś charakterystykę) [przechodni]
  The painter was able to catch the mysterious gleam in her eyes. (Malarzowi udało się uchwycić tajemniczy błysk w jej oczach.)
  The photographer caught a beautiful sunset. (Fotograf uchwycił piękny zachód słońca.)
  link synonim: capture
 12. zajmować się, rozpalać się (np. ogień) [nieprzechodni]
  The fire caught rapidly. (Ogień rozpalił się gwałtownie.)
 13. walnąć, uderzyć (np. w twarz) [przechodni]
  He caught her face and she cried. (On uderzył ją w twarz i ona płakała.)
 14. łapać, zbierać (np. deszczówkę do pojemnika) [przechodni]
  We are catching the rainwater into the buckets, so that we can use it later to water the plants. (Łapiemy deszczówkę do wiader, aby później używać jej do podlewania roślin.)
  You need another plate to catch the drips. (Potrzebujesz drugiego talerza, żeby złapać to, co skapnie.)
 15. oświetlać, padać (np. światło, słońce) [przechodni]
  Rays of light caught her face. (Promienie światła padały na jej twarz.)
 16. złapać (wiatr w żagle) [przechodni]
  We have to catch the wind to get back to the shore. (Musimy złapać wiatr, zeby wrócić na brzeg.)
 17. złapać (piłkę np. w baseballu) [przechodni]
  He caught the ball and the game was over. (On złapał piłkę i gra się zakończyła.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. złapanie (np. piłki) [policzalny]
  This catch of the ball was brilliant. (To złapanie piłki było genialne.)
  You need to practise your catch if you want to join our team. (Musisz poćwiczyć łapanie, jeśli chcesz dołączyć do naszej drużyny.)
 2. kruczek, haczyk, pułapka (ukryty problem, trudność) potocznie [policzalny]
  a trap
  She knew there had to be a catch. (Ona wiedziała, że musiał istnieć jakiś haczyk.)
  It sounds too good to be true - there must be a catch somewhere. (To brzmi za dobrze, żeby było prawdziwe - musi gdzieś być jakiś kruczek.)
  link synonim: snag
 3. połów (ilość ryb złapana za jednym połowem) [policzalny]
  The morning catch was very successful. (Poranny połów był bardzo udany.)
  It was such a big catch that our nets began to tear. (To był tak duży połów, że nasze sieci zaczęły się rwać.)
 4. rzucanie, gra w rzucanie, podawanie sobie piłki [niepoliczalny]
  Do you know the rules of catch? (Znasz zasady gry w rzucanie?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

catch BrE *****
latch AmE *

rzeczownik
 1. zasuwka, zatrzask [policzalny]
  He fixed the latch on the basement door. (On naprawił zasuwkę w drzwiach od piwnicy.)
  The catch is broken, I can't close the door. (Zasuwka jest zepsuta, nie mogę zamknąć drzwi.)
  The catch helps the door stay shut. (Zatrzask pomaga utrzymać drzwi zamknięte.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zamknąć, zamykać na zatrzask
  Catch the door before you go to sleep. (Zamknij drzwi na zatrzask, zanim pójdziesz spać.)
  I caught the door and I can't get it open. (Zamknęłam drzwi na zatrzask, a teraz nie mogę ich otworzyć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. dobra partia (o osobie, która jest dobrym kandydatem do małżeństwa)
  My friend is a good catch, do you want his number? (Mój przyjaciel to dobra partia, chcesz jego numer?)
  Tom is handsome, intelligent and has a good job - he's a good catch. (Tom jest przystojny, inteligentny i ma dobrą pracę - to dobra partia.)
  He is a wonderful catch for you! (On jest wspaniałą partią dla ciebie!)
  She has never found the right catch, so she is a tabby now. (Ona nigdy nie znalazła odpowiedniej partii, więc teraz jest starą panną.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. nie rozumieć czegoś, nie usłyszeć czegoś dokładnie, niedosłyszeć język mówiony
  Can you repeat? I didn't catch that. (Czy możesz powtórzyć? Nie dosłyszałem.)
rzeczownik
 1. być ukaranym (np. przez rodzica, nauczyciela) potocznie
  He always cheats and he never catches it. (On zawsze ściąga, a nigdy nie jest karany.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "catch"

phrasal verb
rzeczownik
czasownik
idiom
przymiotnik
inne
inne
kolokacje

podobne do "catch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "catch" po polsku

rzeczownik