"padać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "padać" po polsku

padać

obrazek do "rain" po polsku obrazek do "snow" po polsku
czasownik
 1. rain ***
  • padać (o deszczu) [nieprzechodni]
   It's going to rain. (Będzie padać.)
   It always rains when I wash my car. (Zawsze pada, kiedy umyję swój samochód.)
   Is it still raining? (Czy nadal pada?)
 2. snow , ***
  • padać (o śniegu)
   It snowed all night. (Całą noc padał śnieg.)
   It snows in the winter. (Śnieg pada w zimie.)
 3. drop , *****
  • upadać, padać (np. na podłogę) [przechodni/nieprzechodni]
   She dropped on the floor. (Ona upadła na podłogę.)
   The child dropped on the ice four times. (Dziecko upadło na lód cztery razy.)
 4. pitch ***
  • padać, zwalać się [przechodni/nieprzechodni]
   Snow pitched from the roof. (Śnieg spadł z dachu.)
   Something heavy pitched from the shelf and broke the vase. (Coś ciężkiego spadło z półki i stłukło wazę.)
 5. sink ***
  • opadać, padać [nieprzechodni]
   My cake sank. (Moje ciasto opadło.)
   I was tired, so I just sank in the bed. (Byłam zmęczona, więc po prostu opadłam na łóżko.)
   link synonim: drop
 6. hail *
 7. sleet
  • padać (o deszczu ze śniegiem)
   It's sleeting now. (Teraz pada deszcz ze śniegiem.)
   It has been sleeting all day and it's wet. (Cały dzień pada deszcz ze śniegiem i jest mokro.)
 8. precipitate
 9. fall , *****
  • padać (np. o słońcu, cieniu) [nieprzechodni]
   In the evening, the shadow falls on the most of the square. (Wieczorem cień pada na większość placu.)
   The Sun fell on her blonde hair. (Słońce padło na jej blond włosy.)
 10. impinge
 11. catch *****
  • oświetlać, padać (np. światło, słońce) [przechodni]
   Rays of light caught her face. (Promienie światła padały na jej twarz.)
phrasal verb
 1. come up ****
  • pojawiać się, wypływać, wypływać na wierzch, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie)
   If my name comes up in the conversation, please try to change the subject. (Jeśli moje imię pojawi się w rozmowie, proszę, postaraj się zmienić temat.)
   The topic of her marriage came up once again. (Temat jej zamążpójścia znów wypłynął.)
   The question about his modesty never came up. (Pytanie o jego skromność nigdy nie padło.)
   link synonim: crop up
czasownik
 1. die *****
  • rozładować się, paść (o baterii) [nieprzechodni]
   to stop functioning
   The battery in my mobile died. (Padła mi bateria w komórce.)
   My phone has died, can I make a call with yours? (Mój telefon się rozładował, czy mogę zadzwonić z twojego?)
 2. graze *
  • paść (się), wypasać (o zwierzęciu), pasać (zwierzę)
   The cows were grazing in the field. (Krowy pasły się na polu.)
 3. crash ***
  • zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) [nieprzechodni]
   The program crashes every time I click this button. (Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk.)
   Luckily, I had saved the document before the computer crashed. (Na szczęście zapisałem ten dokument, zanim komputer się zawiesił.)
 4. collapse ***
  • paść (np. na sofę ze zmęczenia) [nieprzechodni]
   I was so sleepy I immediately collapsed on the bed. (Byłem tak śpiący, że od razu padłem na łóżko.)
 5. go kerplunk
 6. cark
czasownik
 1. pasture *  
  The cows pastured next to the horses. (Krowy pasły się obok koni.)
 2. browse

Powiązane zwroty — "padać"

czasownik
phrasal verb
idiom
inne
rzeczownik
padlina = carcass , także: carcase +1 znaczenie