"collapse" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "collapse" po angielsku

collapse ***

obrazek do "collapse" po polsku
rzeczownik
 1. zawalenie się, zapadnięcie się, runięcie, opadnięcie (np. budynku, tunelu) [niepoliczalny]
  Due to the tunnel's collapse, the train service is unavailable. (Ze względu na zwalenie się tunelu, usługi kolejowe są niedostępne.)
  What caused the collapse of the building? (Co spowodowało runięcie budynku?)
  The balloon's collapse made everyone unhappy, as they wanted to see it fly. (Opadnięcie balonu zasmuciło wszystkich, bo chcieli zobaczyć jak on lata.)
 2. upadek, krach, zapadnięcie się (np. mocarstwa, gospodarki) [niepoliczalny]
  How could they have led to the collapse of the party and the state? (Jak oni mogli doprowadzić do upadku partii i państwa?)
  The riots led to the collapse of the government. (Zamieszki doprowadziły do upadku rządu.)
  He joined the government at a time of collapse. (On dołączył do rządu w czasie upadku.)
  The sudden collapse of the economy will present many problems. (Nagły upadek gospodarki spowoduje wiele problemów.)
 3. strata przytomności, omdlenie, upadek [tylko liczba pojedyncza]
  She felt much weaker after the collapse. (Ona poczuła się dużo słabiej po omdleniu.)
 4. zapaść, kollaps, załamanie nerwowe (poważny stan medyczny) [niepoliczalny]
  I thought that she herself could not be far from collapse. (Pomyślałem, że jej samej nie jest daleko do zapaści.)
  She is close to nervous collapse. (Ona jest bliska załamania nerwowego.)
 5. spadek (cen), krach [tylko liczba pojedyncza]
  We've experienced a collapse in oil prices. (Doświadczyliśmy spadku cen ropy.)
 6. zapadnięcie się (płuca)
  The collapse of her lung has happened unexpectedly. (Zapadnięcie się jej płuca nastąpiło nieoczekiwanie.)
  He was rushed to the hospital after a lung collapse. (On został przewieziony do szpitala po zapadnięciu się płuca.)
 7. zapadlina, zapadnięcie terenu [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zawalić się, runąć, zwalić się, opaść (np. most, drzewo, ciasto) [nieprzechodni]
  The tree collapsed on the road. (Drzewo runęło na drogę.)
  A huge building collapsed yesterday, 120 people died. (Wczoraj zawalił się ogromny budynek, 120 osób zginęło.)
  She couldn't get a good souffle recipe - every one she made just collapsed. (Ona nie mogła znaleźć dobrego przepisu na suflet - każdy, który zrobiła do tej pory, opadał.)
  This omelette collapsed and it doesn't look good. (Ten omlet opadł i nie wygląda dobrze.)
 2. upaść, załamać się, bankrutować (np. firma, negocjacje) [przechodni/nieprzechodni]
  Nothing has been the same after the government collapsed. (Nic już nie było takie samo po tym, jak rząd upadł.)
  Our negotiations collapsed when their king died. (Nasze negocjacje się załamały, kiedy zmarł ich król.)
  Having no more resources to operate on, the company collapsed. (Nie mając żadnych surowców, na których mogłaby operować, firma zbankrutowała.)
  My bank collapsed and I lost all my money. (Mój bank upadł i straciłem wszystkie pieniądze.)
 3. upaść, zemdleć, zasłabnąć [nieprzechodni]
  It was so hot that some people in the city square collapsed. (Było tak gorąco, że kilku ludzi na rynku zasłabło.)
  She looks weak, she's going to collapse. (Ona wygląda słabo, zaraz zemdleje.)
 4. spaść (gwałtownie, np. o cenie) [nieprzechodni]
  The prices on the market collapsed yesterday. (Ceny na rynku gwałtownie spadły wczoraj.)
 5. złożyć (np. parasol, mebel) [przechodni/nieprzechodni]
  He collapsed his umbrella as he entered the hallway. (On złożył swój parasol, kiedy wszedł do korytarza.)
  He collapsed his bike to make more space. (On złożył swój rower, żeby zrobić więcej miejsca.)
  The chair collapsed under his weight. (Krzesło złożyło się pod jego ciężarem.)
  The wind was so strong that my umbrella collapsed. (Wiatr był taki silny, że mój parasol się złożył.)
 6. paść (np. na sofę ze zmęczenia) [nieprzechodni]
  I was so sleepy I immediately collapsed on the bed. (Byłem tak śpiący, że od razu padłem na łóżko.)
 7. zapaść się (np. płuco) [nieprzechodni]
  His lung collapsed and he can't breathe. (Jego płuco się zapadło i on nie może oddychać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "collapse"

przymiotnik
rzeczownik
przysłówek
kolokacje