ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"upadek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "upadek" po polsku

upadek

obrazek do "fall" po polsku
rzeczownik
 1. fall , *****
  • upadek (z wysokości) [policzalny]
   He couldn't have survived that fall. (On nie mógł przeżyć tego upadku.)
   He broke his leg during the fall. (Złamał nogę podczas upadku.)
  • upadek (np. państwa) [tylko liczba pojedyncza]
   The fall of this country was not predicted by many. (Niewielu przewidziało upadek tego państwa.)
   We're expecting the fall of that empire. (Spodziewamy się upadku tego imperium.)
 2. collapse ***
 3. decline ***
  • upadek (np. cesarstwa), schyłek (np. dnia, życia) [niepoliczalny]
   The decline of monarchies in Europe was observed in 19th century. (Upadek monarchii w Europie można było zaobserwować w XIX wieku.)
   At the decline of his life he tried to enjoy the last moments. (U schyłku życia próbował się cieszyć ostatnimi chwilami.)
 4. bankruptcy **
  • upadek, bankructwo (np. jakiejś idei) [niepoliczalny]
   The new research caused the bankruptcy of their old idea. (Nowe badania spowodowały upadek ich starego pomysłu.)
 5. defeat ***
  • klęska, upadek (sytuacja, w której ktoś jest pokonany lub obalony) [tylko liczba pojedyncza]
   I'm not a man who is afraid of defeat. (Nie jestem człowiekiem, który obawia się klęski.)
 6. demise *
  • koniec istnienia, upadek oficjalnie [niepoliczalny]
   The economy of Eastern European countries has improved since the demise of communism. (Gospodarka krajów Europy Wschodniej poprawiła się po upadku komunizmu.)
 7. eclipse *
  • zmierzch, upadek
   This date marks the eclipse of the Roman Empire. (Ta data oznacza upadek Imperium Rzymskiego.)
 8. dive **
 9. downfall , downcome dawne użycie
  • upadek (np. dynastii królewskiej, rządu)
 10. tumble **
  • upadek, przewrócenie (się)
   After the tumble, it turned out that he has a broken rib. (Po upadku okazało się, że ma złamane żebro.)
 11. decay *
 12. descent *
 13. spill **
  • gleba, upadek potocznie [policzalny]
   That spill made him lose a tooth. (Tamta gleba sprawiła, że stracił zęba.)
   His spill looked bad, but he's OK. (Jego upadek wyglądał źle, ale wszystko z nim w porządku.)
 14. decadence , także: decadency
 15. precipitation , precip potocznie
 16. degeneracy
 17. ruination
 18. decrepitude
 19. degringolade
 20. labefaction , także: labefactation
 21. declension , declination
  • upadek (np. moralny)
 22. decaying
  • rozpad (np. społeczeństwa), upadek (np. wartości)
 23. comedown
 24. wipeout