"spadek czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spadek czegoś" po polsku

obstacle in slope soaring Once removed the slope
rzeczownik
 1. fall , *****   [COUNTABLE]
  Our company's shares have noted a fall today. (Akcje naszej firmy odnotowały dzisiaj spadek.)
  The fall of their shares have proven to be disastrous for our company. (Spadek ich akcji okazał się być katastrofalny dla naszej firmy.)
  There has been a huge fall of unemployment. (Odnotowano wielki spadek bezrobocia.)
  link synonim: drop
 2. loss ****
 3. decline ***
  • spadek (np. cen), obniżenie (np. produkcji), zmniejszenie się (np. populacji) [COUNTABLE]
   a decrease
   The Chinese market closed for us, so we had to have a decline in production. (Rynek chiński się dla nas zamknął, więc musieliśmy mieć obniżenie w produkcji.)
   There is always a decline in clothes prices before a new collection is launched. (Zanim zostanie wypuszczona nowa kolekcja ubrań zawsze jest spadek cen.)
 4. legacy **
  • spadek, scheda, spuścizna, dziedzictwo [COUNTABLE]
   What kind of legacy do I want to leave to my children? (Jaką spuściznę chcę zostawić swoim dzieciom?)
   His musical legacy will inspire the future artists. (Jego muzyczna spuścizna będzie inspirować przyszłych artystów.)
 5. decrease *
  • zmniejszenie, spadek, obniżenie
   There is a steady decrease in the number of young people living in this city. (Następuje stopniowy spadek liczby młodych osób mieszkających w tym mieście.)
   The truth is that there has been a real decrease in this budget. (Prawdą jest, że nastąpił realny spadek w tym budżecie.)
   przeciwieństwo: increase
   zobacz także: reduction
 6. heritage **
  • spadek (dziedziczona po kimś własność)
   I want to save my family heritage. (Chcę zachować mój rodzinny spadek.)
 7. slide ***
  • spadek (np. cen) [SINGULAR]
   We expect a huge slide of prices next month. (W przyszłym miesiącu spodziewamy się dużego spadku cen.)
   I don't mind a slide of prices. (Nie przeszkadza mi spadek cen.)
 8. inheritance *
  • spadek (rzeczy lub pieniądze odziedziczone po kimś) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   On his death, he left his grandson a considerable inheritance. (Po śmierci, on zostawił swojemu wnukowi spory spadek.)
   No doubt they'd be disappointed at having their inheritance taken away. (Bez wątpienia oni byliby zawiedzeni, gdyby ktoś odebrał im ten spadek.)
 9. downturn *
  • schyłek, tendencja zniżkowa, spadek
   The downturn is becoming larger than we thought at the start. (Tendencja zniżkowa staje się większa, niż początkowo myśleliśmy.)
 10. slope **
 11. erosion *
  • ograniczenie, spadek (np. wolności, praw) [UNCOUNTABLE]
   If we allow the erosion of fundamental rights and principles, we will have allowed the terrorists to win. (Jeśli dopuścimy do ograniczenia podstawowych praw i zasad, to pozwolimy terrorystom wygrać.)
 12. drop , *****
  • zmniejszenie, spadek [SINGULAR]
   The drop of temperature was unexpected. (Spadek temperatury był niespodziewany.)
   The drop of wine prices made me really happy. (Spadek cen win naprawdę mnie ucieszył.)
  • spadek, różnica wysokości
   Be careful, there is a sudden drop. (Uważaj, tam jest nagły spadek wysokości.)
   There is a big drop between the two towers. (Jest duża różnica wysokości pomiędzy tymi dwoma wieżami.)
   link synonim: fall
 13. dip **
  • spadek (np. popularności, temperatury)
   The sudden dip in the temperature caused ice on the roads. (Nagły spadek temperatury doprowadził do powstania lodu na drogach.)
 14. heirloom
 15. drop-off  
 16. collapse ***
 17. pitch ***
 18. trough  
  We've noticed a trough of activity on the market. (Zauważyliśmy spadek aktywności na rynku.)
 19. slippage   formal
 20. retreat **
 21. decrement
 22. downgrade
 23. fall-off , falling-off British English , falloff  
 24. downslide
 25. downtick  
 26. tail-off
 27. turndown  
 28. hereditament
 29. inheritage   old-fashioned

spadek czegoś

rzeczownik
 1. decline in something  
  A storm has caused a sudden decline in temperature. (Burza spowodowała nagły spadek temperatury.)
 2. decrease of something
  • spadek czegoś (np. czytelnictwa książek)
 3. drop in something  
 4. slippage in something formal , slippage of something formal  

Powiązane zwroty — "spadek czegoś"

czasownik
spadać = fall +11 znaczeń
spaść = strike +5 znaczeń
phrasal verb
spadać = come down +5 znaczeń
spaść = fall off +1 znaczenie
idiom
inne
rzeczownik

powered by  eTutor logo