PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"spadek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spadek" po polsku

spadek

obstacle in slope soaring
rzeczownik
 1. fall , *****   [policzalny]
  Our company's shares have noted a fall today. (Akcje naszej firmy odnotowały dzisiaj spadek.)
  The fall of their shares have proven to be disastrous for our company. (Spadek ich akcji okazał się być katastrofalny dla naszej firmy.)
  There has been a huge fall of unemployment. (Odnotowano wielki spadek bezrobocia.)
  link synonim: drop
 2. loss ****
 3. decline ***
  • spadek (np. cen), obniżenie (np. produkcji), zmniejszenie się (np. populacji) [policzalny]
   a decrease
   The Chinese market closed for us, so we had to have a decline in production. (Rynek chiński się dla nas zamknął, więc musieliśmy mieć obniżenie w produkcji.)
   There is always a decline in clothes prices before a new collection is launched. (Zanim zostanie wypuszczona nowa kolekcja ubrań zawsze jest spadek cen.)
 4. legacy **
  • spadek, scheda, spuścizna, dziedzictwo [policzalny]
   What kind of legacy do I want to leave to my children? (Jaką spuściznę chcę zostawić swoim dzieciom?)
   His musical legacy will inspire the future artists. (Jego muzyczna spuścizna będzie inspirować przyszłych artystów.)
 5. decrease *
  • zmniejszenie, spadek, obniżenie
   There is a steady decrease in the number of young people living in this city. (Następuje stopniowy spadek liczby młodych osób mieszkających w tym mieście.)
   The truth is that there has been a real decrease in this budget. (Prawdą jest, że nastąpił realny spadek w tym budżecie.)
   przeciwieństwo: increase
   zobacz także: reduction
 6. heritage **
  • spadek (dziedziczona po kimś własność)
   I want to save my family heritage. (Chcę zachować mój rodzinny spadek.)
 7. slide ***
  • spadek (np. cen) [tylko liczba pojedyncza]
   We expect a huge slide of prices next month. (W przyszłym miesiącu spodziewamy się dużego spadku cen.)
   I don't mind a slide of prices. (Nie przeszkadza mi spadek cen.)
 8. inheritance *
  • spadek (rzeczy lub pieniądze odziedziczone po kimś) [policzalny lub niepoliczalny]
   On his death, he left his grandson a considerable inheritance. (Po śmierci, on zostawił swojemu wnukowi spory spadek.)
   No doubt they'd be disappointed at having their inheritance taken away. (Bez wątpienia oni byliby zawiedzeni, gdyby ktoś odebrał im ten spadek.)
 9. downturn *
  • schyłek, tendencja zniżkowa, spadek
   The downturn is becoming larger than we thought at the start. (Tendencja zniżkowa staje się większa, niż początkowo myśleliśmy.)
 10. erosion *
  • ograniczenie, spadek (np. wolności, praw) [niepoliczalny]
   If we allow the erosion of fundamental rights and principles, we will have allowed the terrorists to win. (Jeśli dopuścimy do ograniczenia podstawowych praw i zasad, to pozwolimy terrorystom wygrać.)
 11. slope **
 12. drop , *****
  • zmniejszenie, spadek [tylko liczba pojedyncza]
   The drop of temperature was unexpected. (Spadek temperatury był niespodziewany.)
   The drop of wine prices made me really happy. (Spadek cen win naprawdę mnie ucieszył.)
  • spadek, różnica wysokości, spad
   Be careful, there is a sudden drop. (Uważaj, tam jest nagły spadek wysokości.)
   There is a big drop between the two towers. (Jest duża różnica wysokości pomiędzy tymi dwoma wieżami.)
   link synonim: fall
 13. dip **
  • spadek (np. popularności, temperatury)
   The sudden dip in the temperature caused ice on the roads. (Nagły spadek temperatury doprowadził do powstania lodu na drogach.)
 14. heirloom
 15. drop-off  
 16. collapse ***
 17. pitch ***
  • kąt nachylenia, spadek [niepoliczalny]
   The pitch of the hill is steep. (Spadek tego pagórka jest stromy.)
   What is the pitch of the roof? (Jaki jest kąt nachylenia tego dachu?)
 18. trough  
  We've noticed a trough of activity on the market. (Zauważyliśmy spadek aktywności na rynku.)
 19. slippage   oficjalnie
 20. retreat **
 21. decrement
 22. downgrade
 23. fall-off , falling-off BrE , falloff  
 24. downslide
 25. downtick  
 26. tail-off
 27. turndown  
 28. hereditament
 29. inheritage   przestarzale
rzeczownik
 1. decline in something  
  A storm has caused a sudden decline in temperature. (Burza spowodowała nagły spadek temperatury.)
 2. decrease of something
 3. drop in something  
 4. slippage in something oficjalnie , slippage of something oficjalnie  

Powiązane zwroty — "spadek"

czasownik
spadać = fall +12 znaczeń
spaść = strike +5 znaczeń
wykazywać (np. wzrost lub spadek) = show
phrasal verb
spadać = come down +5 znaczeń
spaść = fall off +1 znaczenie
przekazywać coś komuś (np. spadek, spuściznę) = come down to somebody
idiom
inne
rzeczownik
krach (nagły spadek cen akcji) = crash
upadek = bankruptcy +15 znaczeń
bessa (gwałtowny spadek notowań akcji) = slump
demencja (postępujący spadek sprawności intelektualnej) = dementia
spadanie = dropping +1 znaczenie
przymiotnik
niespodziewany (np. spadek) = precipitous