KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"show" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "show" po angielsku

show , *****

Czasami można się spotkać z formą past participle "showed", ale lepiej używać formy "shown".
obrazek do "show" po polsku obrazek do "show" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: showed past tense, , shown past participle, , showed past participle,
 1. pokazywać, prezentować (pozwalać zobaczyć) [przechodni]
  I showed her the letter. (Pokazałem jej list.)
  The airlines showed their new planes. (Linie lotnicze zaprezentowały swoje nowe samoloty.)
  Can you show me your new car? (Czy możesz pokazać mi swój nowy samochód?)
  Show me your photos. (Pokaż mi swoje zdjęcia.)
 2. pokazywać, przedstawiać, wykazywać (udowadniać coś) [przechodni]
  This graph shows how much they earned each month. (Ten wykres pokazuje, jak dużo oni zarobili każdego miesiąca.)
  Your behaviour shows that you're jealous of her. (Twoje zachowanie pokazuje, że jesteś o nią zazdrosny.)
  link synonim: indicate
 3. okazywać (np. emocje) [przechodni]
  Does it really show that much? (Czy to naprawdę aż tak widać?)
  She doesn't like to show any emotion. (Ona nie lubi okazywać jakichkolwiek emocji.)
 4. pokazywać, prezentować (np. jak coś działa) [przechodni]
  He showed me how the software operates. (On mi pokazał jak działa oprogramowanie.)
  Let me show you how it works. (Pozwól, że pokażę ci jak to działa.)
 5. pokazywać, ukazywać (np. o mapie, obrazie) [przechodni]
  The picture shows a man with a cat. (Obrazek przedstawia mężczyznę z kotem.)
  I'm sorry, but the maps don't show all the hill walk. (Przykro mi, ale mapy nie pokazują wszystkich tras wycieczkowych po wzgórzach.)
 6. zaprowadzić (np. do łazienki) [przechodni]
  I'll show you to your new room. (Zaprowadzę cię do twojego nowego pokoju.)
  They showed me to the basement and the studio. (Oni mnie zaprowadzili do piwnicy i do studia.)
 7. pokazywać, wskazywać (dokładne miejsce) [przechodni]
  Show me where it happened. (Pokaż mi, gdzie to się stało.)
  Show me where you were standing at the time of the crime. (Pokaż mi, gdzie stałaś w momencie popełnienia zbrodni.)
 8. wyświetlać, pokazywać (np. film) [przechodni/nieprzechodni]
  The film shows an important period in the history of Poland. (Film prezentuje ważny okres w historii Polski.)
  Are they showing anything interesting? (Wyświetlają coś ciekawego?)
 9. pokazywać się, ujawniać się [nieprzechodni]
  He showed at the family dinner. (Pojawił się na rodzinnym obiedzie.)
  I don't want you to show at my house. (Nie chcę, abyś pokazywał się w moim domu.)
 10. być widocznym [nieprzechodni]
  Her baby bump is showing. (Jej brzuszek ciążowy jest widoczny.)
  Your roots are showing. (Twoje odrosty są widoczne.)
 11. wykazywać (np. wzrost lub spadek) [przechodni]
  The chart shows a drop of our revenue. (Ten wykres wskazuje na spadek naszych przychodów.)
 12. wystawiać zwierzę do zawodów [przechodni]
  I showed my dog and he won. (Wystawiłem mojego psa do zawodów i wygrał.)
  If you want to show your cat, you have to take care of it. (Jeżeli chcesz wystawić swojego kota do zawodów, musisz o niego dbać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. widowisko, show [policzalny]
  We were invited to a circus show. (Zostaliśmy zaproszeni na widowisko cyrkowe.)
  He's a show business star. (On jest gwiazdą show-biznesu.)
  It was a magnificent show! (To było wspaniałe widowisko!)
 2. program telewizyjny, program radiowy [policzalny]
  The show has been cancelled due to the death of the main cast member. (Program telewizyjny został odwołany z powodu śmierci głównego członka obsady.)
  Be quiet, my favourite show is on. (Bądźcie cicho, pokazują mój ulubiony program telewizyjny.)
 3. pokaz, wystawa [policzalny]
  The show was great, I really liked these photographs. (Wystawa była świetna, bardzo podobały mi się te zdjęcia.)
  I went to a modern show but I didn't like it. (Poszedłem na nowoczesną wystawę, ale mi się nie podobała.)
 4. pozory, udawanie [tylko liczba pojedyncza]
  "Why is he so rude?" "Oh, it's just a show, he is really nice." ("Dlaczego on jest taki nieuprzejmy?" "Och, to tylko pozory, on jest bardzo miły.")
  Our relationship is just a show. (Nasz związek to tylko pozory.)
 5. widok [tylko liczba pojedyncza]
  What a beautiful show. (Co za piękny widok.)
  The show from the top of the mountain was beautiful. (Widok ze szczytu góry był piękny.)
 6. wystawa (konkurs, np. psów) [policzalny]
  My Rex was the best at a dog show. (Mój Rex był najlepszy na wystawie psów.)
  I sent my paintings to the show. (Wysłałem moje obrazy na wystawę.)
 7. wydarzenie, impreza potocznie [tylko liczba pojedyncza]
  Are you going to his show? (Idziesz na jego imprezę?)
  Is there any interesting show this weekend? (Czy w ten weekend jest jakieś ciekawe wydarzenie?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

show *****

rzeczownik
 1. szansa, nadzieja  AusE potocznie
  You say that there's a show of him appearing today? (Mówisz, że istnieje szansa, że on się dzisiaj pojawi?)
  I will give him a show. (Dam mu szansę.)
  She doesn't stand a show against them. (Ona nie ma szansy przeciwko nim.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. pojawiać się (w jakimś miejscu)
  He didn't show up at work, I hope he's OK. (Nie pojawił się w pracy, mam nadzieję, że wszystko u niego w porządku.)
  Mark's girlfriend never shows up on time. (Dziewczyna Marka nigdy nie pojawia się na czas.)
  link synonim: turn up
czasownik
 1. pokazać komuś coś
  Could you show me your notebook? (Czy mógłbyś pokazać mi swój zeszyt?)
  I showed him my phone. (Pokazałem mu swój telefon.)
 2. pokazać komuś coś (np. drogę)
  I will show you the way to the cinema. (Pokażę ci drogę do kina.)
  Would you be so kind as to show me the way to the garden? (Czy byłbyś tak miły i pokazał mi drogę do ogrodu?)
 1. pokazać się, wyjść z ukrycia
  You won, so now you can show yourself. (Wygrałeś, więc teraz możesz się pokazać.)
 2. okazywać się (np. zdolnym do czegoś), pokazywać (np. jakąś umiejętność, cechę)
  He has shown himself to be a vulnerable person. (Okazał się być wrażliwą osobą.)

Powiązane zwroty — "show"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb
inne
przysłówek
przymiotnik
showy = efektowny (np. kwiat), wystawny, okazały (np. budynek) +1 znaczenie
idiom
kolokacje

"show" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "show" po polsku

show

rzeczownik
 1. show , *****
  • widowisko, show [policzalny]
   We were invited to a circus show. (Zostaliśmy zaproszeni na widowisko cyrkowe.)
   He's a show business star. (On jest gwiazdą show-biznesu.)
   It was a magnificent show! (To było wspaniałe widowisko!)
 2. tamasha
przymiotnik
 1. postshow

powered by  eTutor logo