"indicate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "indicate" po angielsku

indicate ****

czasownik
 1. wskazywać (istnienie lub prawdziwość czegoś) [przechodni]
  Her test results indicated that she needs to lose weight. (Jej wyniki badań wskazywały, że musi schudnąć.)
  We have no evidence that would indicate that it was a murder. (Nie mamy dowodów, które wskazywałyby, że to było morderstwo.)
  My research indicates that there is life on Mars. (Moje badania wskazują na to, iż na Marsie istnieje życie.)
  link synonim: show
 2. wskazywać na, oznaczać, znamionować, być znakiem czegoś (pokazać, że coś jest prawdopodobne) [przechodni]
  Your red cheeks indicate abashment. (Twoje czerwone policzki znamionują zakłopotanie.)
  A red sky in the morning indicates windy weather. (Czerwone niebo rankiem znamionuje wietrzną pogodę.)
  His gestures indicated that he was nervous. (Jego gesty wskazywały na to, że był zdenerwowany.)
  Her face indicated that she was mad. (Jej twarz wskazywała na to, że była zła.)
  link synonim: signify
 3. zasygnalizować (że coś się robi, zamierza się coś zrobić lub powiedzieć) [przechodni]
  She indicated her intention to run for office. (Ona zasygnalizowała swój zamiar startowania w wyborach.)
  He smiled to indicate he was listening to me. (On się uśmiechnął, żeby zasygnalizować, że mnie słucha.)
 4. wskazać na (kogoś lub coś, np. ręką) [przechodni]
  She indicated a woman in a red dress. (Ona wskazała na kobietę w czerwonej sukience.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

indicate British English ****
signal American English ***

Po "indicate" a przed rzeczownikiem określającym kierunek nie stawiamy żadnych przyimków, np. indicate left = sygnalizować zamiar skrętu w lewo
czasownik
 1. sygnalizować (dawać znak kierunkowskazem o zamiarze skrętu) [nieprzechodni]
  You should indicate if you want to turn. (Powinieneś dać znak kierunkowskazem, jeśli chcesz skręcić.)
  The woman indicated left, although she was going right. (Kobieta zasygnalizowała skręt w lewo, mimo, że pojechała w prawo.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo