KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"signal" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "signal" po angielsku

signal ***

Signal Q | ClipArt ETC obrazek do "signal" po polsku
rzeczownik
 1. sygnał (znak dawany komuś) [policzalny]
  He gave the band a signal to start. (On dał zespołowi sygnał, aby zacząć.)
  I give you a signal when it is your turn. (Dam ci sygnał, kiedy będzie twoja kolej.)
  link synonim: sign
 2. sygnał (zapowiedź czegoś) [policzalny]
  Their often arguments were a signal of their future divorce. (Ich częste kłótnie były zapowiedzią ich przyszłego rozwodu.)
  The heavy clouds were a signal of rain. (Ciężkie chmury były zapowiedzią deszczu.)
 3. sygnał (telewizyjny, radiowy, telefoniczny) [policzalny]
  There was plenty of static, as we couldn't catch the TV signal properly. (Było mnóstwo zakłóceń, bo nie potrafiliśmy złapać porządnie sygnału telewizyjnego.)
  My phone lost its signal in the forest. (Mój telefon stracił sygnał w lesie.)
 4. semafor termin techniczny [policzalny]
  The signal indicated the train to stop. (Semafor zasygnalizował stop pociągowi.)
  A signal was introduced in 1857. (Semafor został wprowadzony w 1857 roku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: signalled past tense (BrE), signalled past participle (BrE), signaled past tense (AmE), signaled past participle (AmE)
 1. dawać sygnał, dawać znak, sygnalizować [przechodni/nieprzechodni]
  She was signalling that she is attracted to him. (Ona dawała mu znak, że on ją pociąga.)
  The traffic lights signalled the cars to go. (Światła drogowe zasygnalizowały samochodom, żeby jechały.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. zauważalny, wybitny, znaczący (np. osiągnięcie)
  He is proud of his signal achievements. (On jest dumny ze swoich wybitnych osiągnięć.)
  I have noticed a signal improvement of my grades. (Zauważyłam znaczącą poprawę moich ocen.)
rzeczownik
 1. zasięg (poziom sygnału w telefonie komórkowym) [niepoliczalny]
  Jack walked out of the café to get better reception. (Jack wyszedł z kawiarni, żeby złapać lepszy zasięg.)
  Reception in the forest was very bad and he could hardly hear her. (Zasięg w lesie był bardzo słaby i on ledwo ją słyszał.)

indicate BrE ****
signal AmE ***

Po "indicate" a przed rzeczownikiem określającym kierunek nie stawiamy żadnych przyimków, np. indicate left = sygnalizować zamiar skrętu w lewo
czasownik
 1. sygnalizować (dawać znak kierunkowskazem o zamiarze skrętu) [nieprzechodni]
  You should indicate if you want to turn. (Powinieneś dać znak kierunkowskazem, jeśli chcesz skręcić.)
  The woman indicated left, although she was going right. (Kobieta zasygnalizowała skręt w lewo, mimo, że pojechała w prawo.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "signal"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo