Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zasięg" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zasięg" po polsku

zasięg

rzeczownik
 1. extent ***
  • zakres, zasięg, rozmiar, stopień, waga (np. problemu, zniszczenia) [niepoliczalny]
   He didn't realize the full extent of the problem. (On nie zdawał sobie sprawy z pełnego rozmiaru problemu.)
   We were wrong about the extent of his crime. (Myliliśmy się co do wagi jego przestępstwa.)
   What was the extent of the damage? (Jaki był rozmiar zniszczeń?)
   The extent of our words was so big it reached Africa. (Zasięg naszych słów był tak duży, że dosięgnął Afrykę.)
   The extent of our services is very big. (Zakres naszych usług jest bardzo duży.)
   link synonim: magnitude
 2. reception ** , signal *** , service *****
  • zasięg (poziom sygnału w telefonie komórkowym) [niepoliczalny]
   Jack walked out of the café to get better reception. (Jack wyszedł z kawiarni, żeby złapać lepszy zasięg.)
   Reception in the forest was very bad and he could hardly hear her. (Zasięg w lesie był bardzo słaby i on ledwo ją słyszał.)
 3. reach *****   [niepoliczalny]
  Our commercials have very broad reach. (Nasze reklamy mają bardzo szeroki zasięg.)
  The cup is out of my reach. (Kubek jest poza moim zasięgiem.)
 4. range ****
 5. coverage ***
  • zasięg (np. nadawania sygnału radiowego) [niepoliczalny]
   The coverage of this radio is very poor. (Zasięg tego radia jest bardzo słaby.)
   The coverage is too poor, we need better equipment. (Zasięg jest za słaby, potrzebujemy lepszego sprzętu.)
 6. incidence *
  • częstość, częstotliwość, zasięg (występowania) oficjalnie [policzalny]
   All these measures can help reduce the incidence of these activities. (Wszystkie te działania mogą się przyczyniać do ograniczenia częstotliwości występowania powyższych zjawisk.)
 7. radius
  • promień, zasięg
   The underground station, school and a health centre lie within a one-kilometre radius of the house. (Stacja metra, szkoła i ośrodek zdrowia leżą w promieniu kilometra od domu.)
   I need you to calculate the radius of this circle. (Chcę, żebyś wyliczyła promień tego okręgu.)
   The radar shows the ship is somewhere in the 15 kilometer radius. (Radar wskazuje, że ten statek znajduje się gdzieś w promieniu 15 kilometrów.)
 8. grasp **
  • zasięg (rąk)
   The lever was in her grasp. (Dźwignia była w zasięgu jej ręki.)
  • zasięg (możliwość osiągnięcia czegoś)
   Victory was in my grasp, but I failed to achieve it. (Zwycięstwo było w moim zasięgu, ale nie udało mi się go osiągnąć.)
 9. span **
 10. tentacles
  • macki (np. władzy), zasięg (czyichś wpływów)
 11. purview
 12. scope **
 13. spread ****
  • zasięg (np. rozłożonych ramion) [tylko liczba pojedyncza]
   Spread of the bird's wings was 1 meter. (Zasięg skrzydeł tego ptaka wynosił 1 metr.)
   Spread of its antennae is 50cm. (Zasięg jego czułek to 50cm.)
 14. carry , *****
  • zasięg (np. lotu piłki, wystrzelonego naboju) [niepoliczalny]
   This missile has a very limited carry. (Ten pocisk ma bardzo ograniczony zasięg.)
 15. ambit
 16. field of coverage  
 17. geographic range limit