"zasięg skuteczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zasięg skuteczny" po polsku

zasięg skuteczny

rzeczownik
  1. effective range  

"zasięg skuteczny" — Słownik kolokacji angielskich

effective range kolokacja
  1. effective przymiotnik + range rzeczownik = zasięg skuteczny
    Bardzo silna kolokacja

    As it was, he would have a clear shot, from good cover, at an effective range.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo