PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"range" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "range" po angielsku

range ****

One range-trading strategy Zalecany zakres częstotliwości we krwi): polski II zakres
rzeczownik
 1. zakres, przedział (np. cen lub temperatur) [policzalny]
  They offer computers in the price range from $500 to $2000. (Oni oferują komputery w zakresie cen od $500 do $2000.)
  Most of the students are in the 19-24 age range. (Większość studentów jest w przedziale wiekowym od 19 do 24 lat.)
 2. asortyment, wybór (towarów w sklepie) [policzalny]
  They offer a wide range of digital cameras. (Oni oferują szeroki wybór aparatów cyfrowych.)
  The range is so wide I can't choose just one thing. (Wybór jest tak ogromny, że nie mogę wybrać tylko jednej rzeczy.)
  link synonim: selection
 3. sfera, zasięg [policzalny lub niepoliczalny]
  What is the range of this aerial? (Jaki jest zasięg tej anteny?)
  The range of the radiation is 3km. (Zasięg tego promieniowania to 3km.)
 4. donośność [policzalny]
  The range of your voice will make you a good leader. (Donośność twojego głosu sprawi, iż będziesz dobrym przywódcą.)
  These speakers have a great range. (Te głośniki mają ogromną donośność.)
 5. łańcuch górski [policzalny]
  The Tatra Mountains are a mountain range in Poland. (Tatry to łańcuch górski w Polsce.)
  These two mountains belong to the same mountain range. (The dwie góry należą do tego samego łańcucha górskiego.)
 6. preria  AmE [policzalny lub niepoliczalny]
  I live on the range. (Mieszkam na prerii.)
  The man you are looking for lives on the range. (Mężczyzna, którego szukacie, mieszka na prerii.)
 7. kuchenka  AmE [policzalny]
  My new range stands in the kitchen. (Moja nowa kuchenka stoi w kuchni.)
  We have to buy a new range, the old one broke and I can't cook. (Musimy kupić nową kuchenkę, stara się zepsuła i nie mogę gotować.)
  link synonim: cooker
 8. piec kuchenny  BrE [policzalny]
  I've always wanted to have a range, it would look great in my kitchen. (Zawsze chciałem mieć piec kuchenny, wyglądałby świetnie w mojej kuchni.)
  We've made bread in our range. (Zrobiliśmy chleb w naszym piecu kuchennym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. obejmować zakresem [nieprzechodni]
  This book ranges over the Middle Ages and Baroque. (Ta książka obejmuje zakresem średniowiecze i barok.)
  The conference ranged over a lot of topics. (Konferencja obejmowała zakresem wiele tematów.)
 2. rozciągać się (od czegoś do czegoś) [nieprzechodni]
  The street ranges from church to the office. (Ta ulica rozciąga się od kościoła do biura.)
  Our stock ranges from small to big car. (Nasz asortyment rozciąga się od małych do dużych samochodów.)
 3. ustawiać  BrE [przechodni]
  She ranged her dolls on the bed. (Ona ustawiła swoje lalki na łóżku.)
  I always range my pencils in a neat row. (Zawsze ustawiam moje ołówki w porządny rządek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. poligon, teren strzelniczy [policzalny]
  We organised his bachelor party at the firing range. (Zorganizowaliśmy jego wieczór kawalerski na terenie strzelniczym.)
  We drove to the range to shoot an air gun. (Pojechaliśmy na poligon, aby postrzelać wiatrówką.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "range"

rzeczownik
przymiotnik
przysłówek
inne
kolokacje

podobne do "range" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "range" po polsku

nazwa własna
rzeczownik