PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"szeroki wybór" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szeroki wybór" po polsku

szeroki wybór

rzeczownik
 1. array **
  • szeroki wybór (czegoś), grupa, szereg [policzalny]
   We have an array of possibilities. (Mamy szeroki wybór możliwości.)
   We offer an array of garden tools. (Oferujemy szeroki wybór narzędzi ogrodowych.)
   You can choose from our array of watches. (Może pan wybierać z naszego szerokiego wyboru zegarków.)
   I've had to take care of a whole array of paperwork to get here. (Musiałem się zająć całym szeregiem dokumentów, żeby się tutaj dostać.)
 2. broad range  
  The EU needs to engage with Libya across a broad range of issues. (UE musi zaangażować się wspólnie z Libią w szeroki zakres zagadnień.)
  The coexistence of public and commercial broadcasting bodies has ensured that we have a broad range of programming. (Współistnienie nadawców publicznych i komercyjnych zapewnia nam szeroki zakres programów.)
 3. smorgasbord

"szeroki wybór" — Słownik kolokacji angielskich

broad range kolokacja
 1. broad przymiotnik + range rzeczownik = szeroki wybór
  Bardzo silna kolokacja

  Within the state, the new law will ensure a broad range of rights.

large selection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki wybór
 1. large przymiotnik + selection rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  We have a very large selection of new and second hand books to choose from.

wide selection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki wybór
 1. wide przymiotnik + selection rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  While not all 48 may be available each day, there is usually a wide selection.

broad selection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki wybór
 1. broad przymiotnik + selection rzeczownik
  Silna kolokacja

  The aim is to offer a broad selection of products in one place.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki wybór
 1. extensive przymiotnik + selection rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  However, the movie actually featured an extensive selection of over 30 songs.

powered by  eTutor logo