KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"szeroki wybór" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szeroki wybór" po polsku

szeroki wybór

rzeczownik
 1. array **
  • szeroki wybór (czegoś), grupa, szereg [COUNTABLE]
   We have an array of possibilities. (Mamy szeroki wybór możliwości.)
   We offer a wide array of garden tools. (Oferujemy szeroki wybór narzędzi ogrodowych.)
   You can choose from our array of watches. (Może pan wybierać z naszego szerokiego wyboru zegarków.)
   I've had to take care of a whole array of paperwork to get here. (Musiałem się zająć całym szeregiem dokumentów, żeby się tutaj dostać.)
 2. broad range  
  The EU needs to engage with Libya across a broad range of issues. (UE musi zaangażować się wspólnie z Libią w szeroki zakres zagadnień.)
  The coexistence of public and commercial broadcasting bodies has ensured that we have a broad range of programming. (Współistnienie nadawców publicznych i komercyjnych zapewnia nam szeroki zakres programów.)
 3. smorgasbord

Powiązane zwroty — "szeroki wybór"

rzeczownik

"szeroki wybór" — Słownik kolokacji angielskich

broad range kolokacja
 1. broad przymiotnik + range rzeczownik = szeroki wybór
  Bardzo silna kolokacja

  Within the state, the new law will ensure a broad range of rights.

  Podobne kolokacje:
large selection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki wybór
 1. large przymiotnik + selection rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  We have a very large selection of new and second hand books to choose from.

  Podobne kolokacje:
wide selection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki wybór
 1. wide przymiotnik + selection rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  While not all 48 may be available each day, there is usually a wide selection.

  Podobne kolokacje:
broad selection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki wybór
 1. broad przymiotnik + selection rzeczownik
  Silna kolokacja

  The aim is to offer a broad selection of products in one place.

  Podobne kolokacje:
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki wybór
 1. extensive przymiotnik + selection rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  However, the movie actually featured an extensive selection of over 30 songs.

powered by  eTutor logo