Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"rozciągać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozciągać się" po polsku

rozciągać się

obrazek do "stretch" po polsku
czasownik
 1. stretch ***
  • rozciągać się, przeciągać się [przechodni/nieprzechodni]
   Always stretch before you start exercising. (Zawsze rozciągaj się, zanim zaczniesz ćwiczyć.)
   You need to stretch after a long workout. (Musisz rozciągać się po długim treningu.)
   I've been sitting for five hours, I need to stretch. (Siedziałem przez pięć godzin, muszę się przeciągnąć.)
  • rozpychać się, rozciągać się (o materiale, ubraniu) [nieprzechodni]
   The lady in a store said these shoes will stretch. (Pani w sklepie powiedziała, że te buty się rozciągną.)
   Don't worry, the short sleeves will stretch with time. (Nie przejmuj się, te krótkie rękawy z czasem się rozciągną.)
   Oh no, my new sweater has stretched. (O nie, mój nowy sweter się rozepchał.)
 2. range ****
  • rozciągać się (od czegoś do czegoś) [nieprzechodni]
   The street ranges from church to the office. (Ta ulica rozciąga się od kościoła do biura.)
   Our stock ranges from small to big car. (Nasz asortyment rozciąga się od małych do dużych samochodów.)
 3. extend ***
  • rozciągać się (np. na jakiś obszar) [nieprzechodni]
   Your power doesn't extend so far. (Twoja władza nie rozciąga się tak daleko.)
   Our parish extends as far north as Millers' farm. (Nasza parafia rozciąga się na północ aż do farmy Millerów.)
 4. sprawl *
  • rozciągać się (o mieście), być rozsianym (o zabudowaniach)
   The city sprawls for about five kilometers more from here. (Miasto rozciąga się jeszcze na pięć kilometrów od tego punktu.)
 5. span **
 6. roll , ****
  • rozlegać się, rozciągać się [nieprzechodni]
   A scream rolled and I cowered. (Rozległ się krzyk i skurczyłam się ze strachu.)
  • rozciągać się [nieprzechodni]
   A beautiful landscape was rolling in front of our eyes. (Przed naszymi oczami rozciągał się piękny krajobraz.)
   This kingdom rolls from the west to the east. (To królestwo rozciąga się od zachodu po wschód.)
 7. straggle
  • pokrywać (dany obszar), rozciągać się
   The village straggles along the coast. (Wioska rozciąga się wzdłuż wybrzeża.)
 8. rax
  • rozciągać się (np. po przebudzeniu; zwrot używany w Szkocji i Północnej Anglii)
 9. outlie
phrasal verb
 1. tail back
czasownik
 1. elongate
 2. overspread  
  zobacz także: cover
 3. streek
 4. wiredraw
 5. outstretch
 6. rax
czasownik
 1. distend

"rozciągać się" — Słownik kolokacji angielskich

stretched over kolokacja
Popularniejsza odmiana: stretch over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozciągać się
 1. stretch czasownik + over przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  There was a process and it stretched over a number of years.

  Podobne kolokacje: