TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"ciągnąć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ciągnąć się" po polsku

ciągnąć się

czasownik
 1. trail ***
  • ciągnąć się, snuć się (iść powoli) [nieprzechodni]
   Don't trail behind us. (Nie snuj się za nami.)
   He trailed after his friends. (On snuł się powoli za swoimi przyjaciółmi.)
 2. stretch ***   [przechodni/nieprzechodni]
  The journey stretched into infinity. (Podróż ciągnęła się w nieskończoność.)
  The hot cheese stretched so much I didn't know how to eat it. (Gorący ser tak się ciągnął, że nie wiedziałem jak go jeść.)
  Sand hills stretch hundred miles to the north. (Piaskowe wzgórza ciągną się sto mil na północ.)
 3. stagger * , stagger on  
 4. drag ***
phrasal verb
 1. drag on
  • ciągnąć się (zbyt długo)
   The sermon dragged on for so long I started yawning. (Kazanie ciągnęło się tak długo, że zacząłem ziewać.)
   The meeting dragged on for hours. (Spotkanie ciągnęło się godzinami.)
 2. wear on
  • ciągnąć się (np. czas)
   The last hour was wearing on endlessly. (Ostatnia godzina ciągnęła się w nieskończoność.)
   Time at school always wears on. (Czas w szkole zawsze się ciągnie.)
 3. string out
 4. drag along
 5. creep by
 6. rumble on
 7. tail back
obrazek do "pull" po polsku
czasownik
 1. pull *****   [przechodni/nieprzechodni]
  Stop pulling my hair! (Przestań ciągnąć mnie za włosy!)
  She pulled her chair closer to the table. (Ona przyciągnęła swoje krzesło bliżej do stołu.)
  Pull the string and the door will open. (Pociągnij za sznurek, a drzwi się otworzą.)
 2. drag ***
  • ciągnąć (kogoś, kto nie chce iść) [przechodni]
   You can't drag this dog, if he doesn't want to go, don't force him. (Nie możesz ciągnąć tego psa, jeśli nie chce iść, nie zmuszaj go.)
   Don't drag her with you if she wants to stay. (Nie ciągnij jej ze sobą, jeśli chce zostać.)
 3. haul **
 4. twitch *
  • szarpać, ciągnąć
   He twitched at the end of the rope. (On pociągnął za koniec sznurka.)
   The dog twitched at the leg of my trousers. (Pies szarpnął za nogawkę moich spodni.)
 5. draw , *****
  • ciągnąć (np. pojazd) [przechodni]
   I think it is exhausting for horses to draw a carriage. (Myślę, że ciągnięcie powozu jest dla koni męczące.)
   A beautiful horse drew our cab. (Piękny koń ciągnął naszą dorożkę.)
   The child is drawing its sledge. (Dziecko ciągnie swoje sanki.)
  • ciągnąć (np. los, kartę z talii) [przechodni]
   Draw one card and don't show it to anyone! (Wyciągnij jedną kartę i nikomu jej nie pokazuj!)
   I drew two cards instead of one. (Wyciągnąłem dwie karty zamiast jednej.)
 6. hale *  
 7. lug
phrasal verb
 1. pull down

"ciągnąć się" — Słownik kolokacji angielskich

drag along kolokacja
 1. drag czasownik + along przyimek = ciągnąć się, wlec się
  Bardzo silna kolokacja

  You can see here where she held back and was dragged along a few feet.

  Podobne kolokacje:
drag on kolokacja
 1. drag czasownik + on przyimek = ciągnąć się (zbyt długo)
  Bardzo silna kolokacja

  Or two kids dragging on a back road in the middle of the night?

  Podobne kolokacje:
wear on kolokacja
 1. wear czasownik + on przyimek = ciągnąć się (np. czas)
  Bardzo silna kolokacja

  But I think this situation is beginning to wear on him.

  Podobne kolokacje:
extended from kolokacja
Popularniejsza odmiana: extend from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć się
 1. extend czasownik + from przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  The final series was extended from three to seven games.

  Podobne kolokacje:
extended into kolokacja
Popularniejsza odmiana: extend into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć się
 1. extend czasownik + into przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Six extend into present, five do not come as far.

  Podobne kolokacje:
extended over kolokacja
Popularniejsza odmiana: extend over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć się
 1. extend czasownik + over przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  The disease course in these cases extended over several months.

  Podobne kolokacje:
stretched for kolokacja
Popularniejsza odmiana: stretch for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć się
 1. stretch czasownik + for przyimek
  Silna kolokacja

  Most of us got out and stretched for a few minutes.

  Podobne kolokacje:
creep by kolokacja
 1. creep czasownik + by przyimek = ciągnąć się, wlec się (o czasie)
  Zwykła kolokacja

  Reality usually creeps in by the end of the evening.

  Podobne kolokacje: